Reklama

Chemia

Grupa Azoty planuje budowę instalacji polipropylenowej

Fot. Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

Rada Nadzorcza spółki celowej Grupy Azoty – PDH Polska SA pozytywnie zaopiniowała zarekomendowany przez zarząd wariant polipropylenowy budowy instalacji w Policach. Jest on potencjalnie znacząco bardziej atrakcyjny dla Grupy Azoty niż równolegle rozważana produkcja propylenu. Szacuje się, że ostateczne decyzje w tym zakresie zapadną w IV kwartale 2017 roku.

„Choć zgody korporacyjne w tym zakresie jeszcze nie zapadły, to produkcja polipropylenu wpisywałaby się w główne założenia zaktualizowanej strategii Grupy Azoty. Oznaczałaby dalsze synergie w konsolidowanej. Grupie i dawała znaczący potencjał do dywersyfikacji jej przychodów. Realizacja projektu w wariancie polipropylenowym zakłada bliską współpracę spółki PDH Polska z zakładami Grupy Azoty w Policach i Kędzierzynie. Inwestycja oznaczałaby także umocnienie drugiego filaru operacyjnego Grupy poprzez rozwój działalności pozanawozowej. Grupa, dzięki realizacji inwestycji w wariancie polipropylenowym, jeszcze mocniej podkreśliłaby swoją pozycję na rynku chemicznym. Możliwe byłoby nie tylko poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu” - powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Instalacja polipropylenowa byłaby jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie. Ostateczna decyzja o wariancie realizacji projektu inwestycyjnego zostanie podjęta najprawdopodobniej w IV kwartale 2017 roku po wykonaniu studium wykonalności, w którym określona zostanie szacunkowa wartość inwestycji.

Zobacz także: Europoseł: Unia może uzależnić Grupę Azoty od dostaw z Rosji [ROZMOWA]

„Zarekomendowany przez zarząd PDH Polska jako dominujący wariant polipropylenowy na obecnym etapie przygotowania do inwestycji biznesowo i handlowo wygląda atrakcyjnie. Prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na polipropylen w regionie Europy Środkowej i Wschodniej sięgający do 2025 roku wzrostów średnio o 4,7% rocznie. Wszystko to przy jednoczesnym braku zaawansowanych planów inwestycji w nowe instalacje polipropylenu w Europie” – powiedział Andrzej Niewiński, prezes PDH Polska.

Z analiz rynkowych wynika, że marża producentów surowców przesuwa się w kierunku pochodnych propylenu. Dlatego uzupełnienie projektu odwodornienia propanu (PDH) o instalację do produkcji polipropylenu zwiększa elastyczność i stabilizuje łączny poziom marż dla Grupy Azoty. Bardziej rozdrobniony rynek klientów na polipropylen zmniejszałby także ekspozycję Grupy na ryzyko rynkowe w długim okresie.  

Polipropylen jest główną i najbardziej atrakcyjną pochodną propylenu, stanowiącą ponad 60% konsumpcji tego surowca w Europie Środkowej. Polska jest jednym z największych konsumentów polipropylenu w regionie z rosnącym importem, który w 2015 r. kształtował się na poziomie około 250kt. Realizacja wariantu polipropylenowego oznaczałaby zatem znaczącą niezależność surowcową Polski w tym obszarze. 

Zobacz także: Rosjanie sprzedadzą udziały w Grupie Azoty? „Strategiczny pat w wieloletniej batalii” [ANALIZA]

kn/Azoty

Reklama

Komentarze

    Reklama