Reklama

Chemia

Grupa Azoty: Historyczne maksima po trzech kwartałach 2017 r.

Fot. Azoty
Fot. Azoty

Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku. Przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 255 mln (wzrost o blisko 77% r/r) oraz zysku netto na poziomie ponad 75 mln (5 mln zł za IIIQ 2016) Grupa z optymizmem podsumowuje trzeci kwartał 2017 roku.

W ujęciu narastająco Grupa przez pierwsze 9 miesięcy 2017 roku zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 7 mld zł, co stanowi wzrost o 7% rok do roku. EBITDA wzrosła o 16% rok do roku do poziomu 969 mln, a zysk netto wzrósł o 26% do poziomu 453 mln. 

Zobacz także: Rozwój energetyki jądrowej w Polsce „doda pary” Grupie Azoty? [KOMENTARZ]

Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. 

Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie Tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100% wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16%, przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w 3Q2017 dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami remontowymi a także polityce handlowej Grupy – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty. 

Kluczowe czynniki mające wpływ na wynik finansowy Grupy Azoty to: 

Pozytywne: 

  1. Tworzywa motorem napędowym realizacji wysokich rentowności EBITDA
  2. Historyczne ceny pigmentów z wpływem na rekordowe rentowności biznesu
  3. Wzrost notowań mocznika z wpływem na ustawienie wyższych poziomów cenowych dla saletrzanych w porównaniu z trzecim kwartałem 2016


Negatywne: 

  1. Wyższe poziomy cen gazu ograniczeniem w ekspansji wynikowej produktów nawozowych i chemicznych opartych na moczniku
  2. Rosnący import nawozów azotowych czynnikiem zaostrzającym walkę konkurencyjną i ceny
  3. Wysokie ceny propylenu z przełożeniem na ograniczenie potencjału wynikowego w obszarze OXO


Tworzywa
Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje wyraźną dominację marz procentowych w biznesie Tworzyw, które w omawianym okresie jak również w ujęciu narastającym kontynuują rentowność EBITDA na poziomie ponad 16%. W przełożeniu na wyniki pokazuje kontrybucję kwoty 57 mln EBITDA (za IIIQ – odpowiednio większe o 683% r/r) i 178 mln EBITDA w ujęciu narastającym (wzrost o 606% r/r) do całego wyniku Grupy. 

Niewątpliwie te parametry pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację założeń ekonomicznych nowej Wytwórni Poliamidy II w Tarnowie, która zwiększając wolumen oraz paletę polimerów powinna jeszcze bardziej wykorzystać korzystne tendencje rynkowe. 

Nawozy
Nawozy w IIIQ notują pozytywne odchylenie względem trzeciego kwartału zeszłego roku realizując wynik operacyjny (EBITDA) na poziomie 63 mln (wyższym blisko 3 krotnie w relacji do IIIQ 2016) pomimo niekorzystnych tendencji surowcowych (wyższe ceny gazu r/r na poziomie ponad 20%). 

Wskazane tendencje gazowe oraz kwestie postojów technologicznych wciąż lokują tegoroczne wyniki operacyjne -w ujęciu narastającym - poniżej roku ubiegłego (z jego ówczesnym rekordowym I kwartałem). Jednak ostatni kwartał naznaczony wzrostową tendencją na moczniku pozwala z optymizmem patrzeć na całościowy wynik za 2017 

Chemia
W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA w IIIQ o ponad 10 mln (realizując poziom EBITDA 79 mln) przy wzroście sprzedaży o 89 mln (osiągając poziom 645 mln). Było to w głównej mierze zasługą wypracowanych marż w biznesie Pigmentów oraz OXO przy spadających wynikach części chemicznej opartej na gazie (wspomniane już wcześniej Mocznik Techniczny i Melamina). 

W ujęciu narastającym cały segment wypracował wynik na poziomie 230 mln, czyli nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (234 mln EBITDA w 2016), co w kontekście wzrostu cen gazu pozwala bardzo pozytywnie ocenić działania w tym obszarze. 

Zobacz także: Europoseł: Unia może uzależnić Grupę Azoty od dostaw z Rosji [ROZMOWA]

kn/Azoty

 

Reklama

Komentarze

    Reklama