• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r. - podała w czwartek spółka, która rok wcześniej przeznaczyła na dywidendę ponad 200 mln zł. 

W tym roku - w ocenie zarządu - warunki gospodarcze i sytuacja spółki nie pozwalają na wypłatę.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie spółki, której dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Na wypłatę dywidendy za 2018 rok JSW przeznaczyła 200,77 mln zł, czyli 1,71 zł na akcję, zgodnie z ówczesną rekomendacją zarządu i rady nadzorczej spółki.

Według obowiązującej w spółce polityki dywidendowej, na wypłatę dla akcjonariuszy powinno trafiać co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednak - jak podkreślono w czwartkowym komunikacie JSW - polityka w tym zakresie zależy także od wielu innych czynników.

"Polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotne, i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników" - czytamy w komunikacie.

Nierekomendowanie wypłaty dywidendy za ub. rok zarząd JSW uzasadnił m.in. ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, potrzebami kapitałowymi spółki oraz ograniczeniami związanymi z mechanizmem funduszu stabilizacyjnego, w którym firma ulokowała środki na wypadek dekoniunktury. Zgodnie z przyjętą zasadą, jeżeli spółka wypłaca środki z tego funduszu, wcześniej przez 12 miesięcy nie powinna rekomendować wypłaty dywidendy.

W styczniu br. JSW poinformowała o planowanym umorzeniu wartych w sumie 700 mln zł certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu, w którym spółka zgromadziła dotąd ponad 1,8 mld zł. Przedstawiciele firmy tłumaczyli wcześniej, że fundusz ten może być buforem na wypadek dekoniunktury rynkowej, zapewniając płynność i kontynuację inwestycji. Prezes spółki deklarował, że uruchamiane w tym roku środki z funduszu mają być przeznaczone przede wszystkim na inwestycje, w związku ze wzmożonymi płatnościami w pierwszej połowie roku.

Tegoroczne wyniki JSW są niższe od ubiegłorocznych - pełne wyniki za ub. rok będą opublikowane w najbliższym czasie. W ciągu trzech kwartałów 2019 r. grupa JSW wypracowała ponad 704 mln zł zysku - ponad dwukrotnie mniej niż w porównywalnym okresie 2018 r., kiedy wyniósł 1 mld 442 mln zł. Przychody grupy ze sprzedaży spadły z niespełna 7,3 mld zł w trzech kwartałach 2018 r., do blisko 6,9 mld zł w okresie od stycznia do września ub. roku. Wartość wskaźnika EBITDA po trzech kwartałach br. wyniosła 1 mld 685,2 mln zł wobec 2 mld 408,2 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, spółka nie zorganizuje obecnie konferencji poświęconej wynikom finansowym za 2019 rok oraz strategii Grupy JSW na lata 2020-2030. Prezentacja zawierająca najważniejsze na ten temat będzie dostępna na stronie internetowej JSW.

Źródło:
PAP

Komentarze