Reklama

Górnictwo

Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r. - podała w czwartek spółka, która rok wcześniej przeznaczyła na dywidendę ponad 200 mln zł. 

W tym roku - w ocenie zarządu - warunki gospodarcze i sytuacja spółki nie pozwalają na wypłatę.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie spółki, której dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Na wypłatę dywidendy za 2018 rok JSW przeznaczyła 200,77 mln zł, czyli 1,71 zł na akcję, zgodnie z ówczesną rekomendacją zarządu i rady nadzorczej spółki.

Według obowiązującej w spółce polityki dywidendowej, na wypłatę dla akcjonariuszy powinno trafiać co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednak - jak podkreślono w czwartkowym komunikacie JSW - polityka w tym zakresie zależy także od wielu innych czynników.

"Polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotne, i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników" - czytamy w komunikacie.

Nierekomendowanie wypłaty dywidendy za ub. rok zarząd JSW uzasadnił m.in. ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, potrzebami kapitałowymi spółki oraz ograniczeniami związanymi z mechanizmem funduszu stabilizacyjnego, w którym firma ulokowała środki na wypadek dekoniunktury. Zgodnie z przyjętą zasadą, jeżeli spółka wypłaca środki z tego funduszu, wcześniej przez 12 miesięcy nie powinna rekomendować wypłaty dywidendy.

W styczniu br. JSW poinformowała o planowanym umorzeniu wartych w sumie 700 mln zł certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu, w którym spółka zgromadziła dotąd ponad 1,8 mld zł. Przedstawiciele firmy tłumaczyli wcześniej, że fundusz ten może być buforem na wypadek dekoniunktury rynkowej, zapewniając płynność i kontynuację inwestycji. Prezes spółki deklarował, że uruchamiane w tym roku środki z funduszu mają być przeznaczone przede wszystkim na inwestycje, w związku ze wzmożonymi płatnościami w pierwszej połowie roku.

Tegoroczne wyniki JSW są niższe od ubiegłorocznych - pełne wyniki za ub. rok będą opublikowane w najbliższym czasie. W ciągu trzech kwartałów 2019 r. grupa JSW wypracowała ponad 704 mln zł zysku - ponad dwukrotnie mniej niż w porównywalnym okresie 2018 r., kiedy wyniósł 1 mld 442 mln zł. Przychody grupy ze sprzedaży spadły z niespełna 7,3 mld zł w trzech kwartałach 2018 r., do blisko 6,9 mld zł w okresie od stycznia do września ub. roku. Wartość wskaźnika EBITDA po trzech kwartałach br. wyniosła 1 mld 685,2 mln zł wobec 2 mld 408,2 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, spółka nie zorganizuje obecnie konferencji poświęconej wynikom finansowym za 2019 rok oraz strategii Grupy JSW na lata 2020-2030. Prezentacja zawierająca najważniejsze na ten temat będzie dostępna na stronie internetowej JSW.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama