Reklama

Wiadomości

Wyprzedaż akcji PGG. Elektroenergetyka sprzedaje papiery… za złotówkę

Fot.: Pixabay

Cztery spółki energetyczne: PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały w środę o zawarciu warunkowych umów na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji Polskiej Grupy Górniczej.

Jak podano, stronami sprzedającymi umów są: ECARB - spółka zależna Energi, PGNiG Termika należąca do Grupy PGNIG, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE, Enea, PFR, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały, że cena sprzedaży ich pakietów akcji wynosi w każdym przypadku 1 zł. Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - poinformowano także.

PGE GiEK sprzeda na mocy umowy 6 mln posiadanych akcji, stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG. Jak przypomniała PGE, w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, wartość inwestycji w te akcje wynosi zero złotych. W związku z tym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto spółki i Grupy PGE.

Czytaj też

Transakcja jest kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - podkreśliła PGE. "Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka zależna Energi z grupy PKN Orlen - ECARB - również ma sprzedać 6 mln akcji za łączną cenę 1 zł. Również i w tym przypadku wartość akcji w ostatnim sprawozdanie Grupy Energa została określona na zero zł, więc transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki. Jak podkreśliła Energa, w wyniku zbycia akcji PGG spółka przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji.

PGNiG Termika ma sprzedać 8 mln akcji stanowiących 20,43 proc. kapitału zakładowego PGG, także za 1 zł. W ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG wartość inwestycji wynosiła 0 zł, i transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki.

Enea sprzeda natomiast 3 mld akcji - 7,66 proc. kapitału zakładowego PGG, także za 1 zł. W tym przypadku również wartość akcji w sprawozdaniu Enea określiła na zero zł, a transakcja ma nie mieć wpływu na wyniki.

Źródło:PAP

Komentarze