• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

W kwietniu JSW uruchomi pierwszą ścianę wydobywczą w kopalni Jastrzębie-Bzie

Fot. Dawid Lach / www.jsw.pl

W kwietniu tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza uruchomić pierwszą ścianę wydobywczą w kopalni Jastrzębie-Bzie, gdzie od kilku lat trwają prace udostępniające nowe złoże węgla koksowego. Kolejna ściana zaplanowana jest na jesień tego roku – wynika z informacji JSW.

Udostępnienie części złoża węgla Bzie-Dębina to jedna ze strategicznych inwestycji JSW, służąca zwiększeniu wydobycia węgla koksowego. Początkowo zakładano, że pierwszy węgiel z tego rejonu pojawi się w końcu 2021 r. Na przeszkodzie stanęły jednak trudne warunki geologiczno-górnicze.

„Kopalnia Jastrzębie-Bzie jest przykładem, jak skomplikowane mogą być warunki dla tzw. wycięcia parceli ścianowej. Z uwagi na wystąpienie szeregu zaburzeń geologicznych, pierwszą ścianę w tej kopalni planujemy uruchomić od kwietnia br., a drugą, o ile warunki górniczo-geologiczne pozwolą, w czwartym kwartale tego roku" – poinformował PAP wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko.

Wiceprezes przyznał, że zmienne warunki górniczo-geologiczne – m.in. pojawienie się niestwierdzonych wcześniej zaburzeń geologicznych w niektórych złożach – negatywnie wpłynęły na ubiegłoroczny poziom produkcji w kopalniach JSW. 2021 rok spółka zamknęła produkcją rzędu 13,8 mln ton, wobec 14,4 mln ton rok wcześniej.

Czytaj też

„Na zeszłoroczne wyniki produkcyjne, oprócz trudności natury górniczo-geologicznej, wpłynął także znaczny poziom awaryjności sprzętu i wyposażenia ścian wydobywczych. Można powiedzieć, że natura zweryfikowała zbyt duży optymizm przy tworzeniu wcześniejszych planów wydobywczych" – skomentował wiceprezes, podkreślając, że powołany we wrześniu ub. roku nowy zarząd JSW podjął działania naprawcze.

W efekcie w czwartym kwartale ub. roku produkcja węgla wyniosła 3,57 mln ton i była o ok. 7 proc. wyższa niż kwartał wcześniej.

„Grudzień 2021 r. był pod względem produkcyjnym najlepszym miesiącem w roku, a czwarty kwartał - najlepszym kwartałem. Taka mobilizacja załogi, przy zmienionym podejściu techniczno-operacyjnym w kopalniach, to dobry prognostyk na przyszłość" – ocenił Edward Paździorko, który spodziewa się zwiększenia produkcji węgla w 2022 r.

„Przygotowaliśmy wiarygodne plany produkcyjne, pozwalające dopasowywać się do koniunktury rynkowej i dające gwarancję pełnego wykorzystania naszych możliwości w 2022 roku i w latach następnych" – uważa wiceprezes.

Paździorko przypomniał, iż w ub. roku JSW o ok. tysiąc metrów przekroczyła zakładany plan robót przygotowawczych, czyli drążenia nowych wyrobisk. „Ta nadwyżka robót przygotowawczych z 2021 r. oraz ambitne plany na obecny rok, zabezpieczają na odpowiednim poziomie fronty wydobywcze, wraz ze zwiększonym uzyskiem węgla koksowego" – podkreślił w rozmowie z PAP wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie JSW za sprawy produkcyjne. Obecnie węgiel koksowy stanowi blisko 80 proc. produkcji kopalń jastrzębskiej spółki.

Wiceprezes Paździorko podtrzymał wcześniejsze deklaracje, iż udział węgla koksowego w produkcji kopalń ogółem stopniowo, z roku na rok, będzie zwiększany, przy zmniejszającym się udziale węgla dla celów energetycznych. Rosnąć będzie też skala energetycznego wykorzystania metanu – gazu towarzyszącego złożom węgla.

Źródło:
PAP
  • JSW

Komentarze