Reklama

Wiadomości

Skarb Państwa zakupił za złotówkę spółkę zależną Tauronu

Autor. Canva

Tauron Polska Energia zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie - poinformowała sprzedająca spółka w piątkowym komunikacie.

Reklama

"Tauron Polska Energia S.A. (...) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. pomiędzy emitentem a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych została zawarta warunkowa umowa sprzedaży (...) akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie S.A." - podano w komunikacie.

Reklama

Wyjaśniono, że przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich posiadanych przez emitenta akcji Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego sprzedawanej spółki, za łączną cenę 1 zł.

Emitent wskazał, że wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji sprzedawanej spółki oraz wartość bilansowa netto pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz TWD wynoszą 0 zł.

Reklama

W komunikacie podano, że do Transakcji dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem spełnienia się łącznie warunków zawieszających.

Czytaj też

Warunkami tymi są niewykonanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prawa pierwokupu akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Tauron Wydobycie, które zostanie dokonane przez emitenta w celu spłaty zadłużenia spółki Tauron Wydobycie wobec emitenta.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników.

Tauron Wydobycie, spółka w 100 proc. zależna od Tauron Polska Energia, zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w kopalniach: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama