Reklama

Wiadomości

Skarb Państwa przejął kopalnie Tauronu

Fot.: Tauron Wydobycie

Skarb Państwa przejął ostatniego dnia roku 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze.

Reklama

- Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy Tauron to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej Grupy w ostatnich latach. Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

Reklama

W drugiej połowie października Tauron zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Tauron Wydobycie, a do połowy grudnia spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy dotyczące niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR") prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzenia zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia.

Czytaj też

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, w Grupie Tauron trwają prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Reklama

-Zakończenie procesu sprzedaży akcji Tauron Wydobycie, a w kolejnym kroku wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego odblokuje nasz potencjał inwestycyjny poprzez wzmocnienie pozycji Grupy w relacjach z instytucjami finansowymi. Największy strumień finansowy skierujemy w najbliższych latach na rozbudowę aktywów OZE oraz rozwój sieci elektroenergetycznych - wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Realizowana od czerwca 2022 roku Strategia Grupy Tauron zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. Priorytetem Strategii Grupy Tauron jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

Tauron Wydobycie / Materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama