Reklama

Wiadomości

Projekt: gwarancje Skarbu Państwa dla NABE obejmą trzy rodzaje zobowiązań

Autor. Canva

Gwarancje państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego obejmą: kredyt odnawialny (15 mld zł); długoterminowe pożyczki od grup energetycznych (9,9 mld zł) oraz zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu uprawnień do emisji CO2 (maks 44 mld zł) - wynika z projektu dot. gwarancji dla NABE.

Reklama

W piątek do Sejmu trafił projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu ustawy, wprowadzi ona podstawę prawną dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za określone zobowiązania finansowe NABE.

Reklama

Poinformowano, że zakłada się objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych: kredytu odnawialnego (przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2), z odnawialnym limitem (tzw. Revolving Credit Facility), na poziomie 15 mld zł; długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł; Platformy Treasury (zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych – uprawnień do emisji CO2 - EUA, oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe), z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł. W projekcie założono objęcie gwarancjami zobowiązań od początku czwartego kwartału 2023 r.

Czytaj też

W OSR projektu wskazano, że termin ochrony gwarancyjnej będzie wynosił 8 lat od dnia utworzenia NABE, rozumianego, jako wniesienie na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK pozostałych spółek. Dodano, że gwarancjami Skarbu Państwa ma zostać objęte 70 proc. ww. zobowiązań finansowych, w skład, których nie wchodzą odsetki i inne koszty (gwarancja dotyczy jedynie kapitału).

Reklama

Dodano, że do oszacowania dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty gwarancyjnej przyjęto objęcie gwarancją zobowiązań w wysokości równej maksymalnemu limitowi wynikającemu z ustawy oraz stawki opłaty prowizyjnej w wysokości 2 punktów procentowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi w OSR - z tego tytułu - do budżetu państwa wpłynie w ciągu 10 lat 7,6 mld zł.

Podano także, że wejście w życie ustawy umożliwi utworzenie NABE. "NABE będzie ponosiło koszty związane z wysokością opłaty gwarancyjnej" - poinformowano.

W OSR projektu wyjaśniono, że utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem państwa tj. PGE, Enei, Tauronu oraz Energi, której właścicielem jest Orlen, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych - PGE Górnictwo i Energetyka 2 Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. W drugim etapie te spółki zostaną skonsolidowane w ramach GiEK. To jak wyjaśniono, nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE. NABE będzie spółką ze 100 proc. udziałem państwa.

"Wydzielenie aktywów węglowych umożliwi grupom energetycznym skupienie działalności na rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej oraz rozwoju sieci dystrybucyjnych, co przyczyni się do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej" - podkreślono.

Zgodnie z OSR planowane wykonanie przepisów projektowanej ustawy to trzeci kwartał 2023 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama