Reklama

Wiadomości

Komisja sejmowa przeciwko poprawkom Senatu do ustawy ws. maksymalnej ceny węgla

Fot. Kancelaria Sejmu

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych opowiedziała się w środę przeciwko poprawkom Senatu do ustawy, która ustala maksymalną cenę jednej tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na 996,60 zł.

Reklama

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przewiduje, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym (lub wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem) wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. To cena maksymalna, co oznacza, że oferowany węgiel może być tańszy. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić maksymalnie 3 tony węgla w tej cenie.

Reklama

Pod koniec czerwca Senat zgłosił siedem poprawek do ustawy. Jedna z nich skreślała przepisy nowelizujące ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Senatorowie argumentowali, że te przepisy zostały dopisane na ostatnich etapach prac sejmowych i wykraczają poza zakres przedmiotowy projektu przedłożonego przez rząd.

W kolejnej poprawce Senat doprecyzował, że szef Krajowej Administracji przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń, wskazane w ustawie dane identyfikacyjne przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania rekompensaty. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny.

Reklama

Czytaj też

W środę sejmowa komisja opowiedziała się za odrzuceniem wszystkich poprawek Senatu.

Ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż 1073,13 gr brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. Uprawnionymi do uzyskania rekompensaty będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Podczas zakupu węgla w cenie preferencyjnej trzeba będzie przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla, jaki gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Wymagana też będzie deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw lub kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć 3 mld zł.

Źródło:PAP
  • sejm
Reklama

Komentarze

    Reklama