Reklama

Wiadomości

KGHM wypłaci dywidendę za 2023 rok. Tyle zapłaci za akcję

Autor. Fot. KGHM

300 mln zł zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy - decydowało w środę Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. Na jedną akcję dywidenda wyniesie 1,5 zł. Ponad 1,15 mld zł straty netto KGHM za 2023 r. zostanie pokryte z kapitału zapasowego spółki.

Reklama

Podjęta w piątek uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

Czytaj też

Obradujące w Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 300 mln zł z zysku za poprzednie lata, co stanowi 1,5 zł za akcję. Wcześniej ZWZ zdecydował, że strata netto KGHM Polska Miedź za 2023 r. wynosząca ponad 1,15 mld zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

W uchwale w sprawie wypłaty dywidendy ustalono, że dniem dywidendy będzie 28 czerwca 2024 r., natomiast 16 lipca 2024 r. będzie dniem jej wypłaty.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama