Reklama

Wiadomości

JSW: prawie 10 mln zł straty netto po pierwszym kwartale

Autor. www.envato.com

9,7 mln zł straty netto zanotowała w pierwszym kwartale 2024 r. grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – wynika z opublikowanego we wtorek raportu kwartalnego grupy JSW. Rok wcześniej grupa zamknęła pierwszy kwartał zyskiem przekraczającym 1,266 mld zł.

Jak przekazała grupa JSW we wtorkowym komunikacie, wpływ na jej wyniki finansowe w I kw. 2024 r. miały m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł.

Zgodnie z podanymi we wtorek wynikami wartość wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) za I kw. 2024 r. wyniosła 532,1 mln zł; rok wcześniej 1,956 mld zł (spadek o 23,9 proc.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,415 mld zł, wobec 4,458 mld zł w I kw. 2023 r. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 298,1 mln zł.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie, prezes spółki Ryszard Janta, nowy zarząd JSW w świadomości odpowiedzialności i wyzwań stojących przed grupą planuje już działania mające na celu poprawę rentowności oraz stabilizację sytuacji finansowej.

Reklama

„Musimy zoptymalizować koszty oraz zwiększyć efektywność produkcyjną we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. W obszarze wydobycia naszym priorytetem pozostaje przywrócenie bazowego poziomu wydobycia w naszych kopalniach przez odwrócenie skutków zdarzeń oraz katastrof z lat 2022-23, które znacząco wpłynęły na nasze zdolności produkcyjne w ostatnich kwartałach” - podkreślił Janta.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 3,1 mln ton węgla, wobec 3,4 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż ogółem wyniosła 3,1 mln ton, wobec 3,5 mln ton w I kw. 2023 r. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły w pierwszym kwartale br. 1,768 mld zł (rok wcześniej 2,722 mld zł). Inwestycje w segmencie węglowym sięgnęły 861,3 mln zł.

Podobna, jak w tym samym okresie ub.r., była w pierwszym kwartale br. produkcja koksu w JSW, która wyniosła 0,8 mln ton; sprzedaż sięgnęła natomiast 1 mln ton. Przychody ze sprzedaży koksu (obejmujące koks i węglopochodne) do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 1,475 mld zł (rok wcześniej 1,542 mld zł). Inwestycje w segment koksowy zamknęły się w 188,4 mln zł.

Spadek produkcji węgla wyniósł 7,5 proc., a koksu o 5,1 proc., w stosunku do poprzedniego kwartału. Jak podała JSW, zmniejszenie produkcji węgla w I kw. 2024 r. było wynikiem wystąpienia nieprzewidywalnych utrudnień natury górniczo-geologicznej, związanej z tektoniką złoża w kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia oraz zagrożeniem metanowym w kopalni Pniówek.

Reklama

Łączne przychody ze sprzedaży były w I kw. 2024 r. wyższe o 2,3 proc. w porównaniu do IV kw. 2023 r. Znacząco wzrosła sprzedaż koksu osiągając poziom bliski 1 mln ton, co przy średniej cenie 1 370,87 zł za tonę wpłynęło na wzrost przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych o ponad 25 proc. i pozwoliło złagodzić skutki pogorszenia sytuacji na rynku węgla energetycznego.

W I kw. 2024 r. JSW sprzedała o ponad 34 proc. mniej węgla do celów energetycznych w porównaniu do poprzedniego kwartału, a jego cena spadła o ponad 19 proc. do 482,17 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla koksowego nie uległy zmianie: średnia cena węgla koksowego wyniosła 1058,97 zł za tonę, a wolumen sprzedaży 1451,9 mln ton.

Łącznie na inwestycje w grupie JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym ponad 1,3 mld zł, czyli o 12,3 proc. więcej wobec IV kw. 2023 r. Były to przede wszystkim wydatki udostępnienie nowych złóż i poziomów wydobywczych, modernizację zakładów przeróbki, modernizację baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń oraz budowę bloku Elektrociepłowni Radlin przy Koksowni Radlin.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia 32,2 tys. osób, o 1,3 tys. więcej, niż rok wcześniej. Ubiegły rok grupa kapitałowa JSW zamknęła zyskiem netto w wysokości 997,1 mln zł.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama