Reklama

Wiadomości

JSW chce sięgnąć po środki z funduszu stabilizacyjnego

Fot. Dawid Lach / www.jsw.pl
Fot. Dawid Lach / www.jsw.pl

Zarząd JSW zdecydował o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) o łącznej szacowanej wartości 200 mln zł, ustalając limit dalszych wypłat w tym roku na 1,3 mld zł, czyli łącznie 1,5 mld zł - podała we wtorek spółka.

„Zarząd JSW informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii A w ilości 146.648 szt. o łącznej szacowanej wartości 200 mln zł oraz na kolejne umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do końca 2024 r. do kwoty 1,3 mld zł, czyli łącznie do kwoty 1,5 mld zł” - podała spółka w raporcie bieżącym.

Zastrzegła, że szacunki te oparto na wycenie z 31 marca br. i mogą one odbiegać od faktycznych wartości, które będą znane po wycenie w dniu wykupu. Wyjaśniła też, że środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane na cele związane z bieżącą działalnością i na realizację działalności inwestycyjnej.

W informacji prasowej rzecznik JSW Tomasz Siemieniec zapewnił, że decyzja o sięgnięciu po środki z funduszu stabilizacyjnego została podjęta po dokładnej analizie sytuacji finansowej spółki, z myślą o jej dalszym rozwoju i utrzymaniu płynności finansowej. Przypomniał też, że zgodę na umorzenie certyfikatów FIZ musi jeszcze wyrazić rada nadzorcza.

„W związku z niekorzystną koniunkturą na rynku stali oraz niższym wydobyciem, które jest związane m.in. z zeszłorocznymi pożarami ścian w kopalniach Pniówek i Budryk, dbając o dobro firmy postanowiliśmy sięgnąć po część naszych oszczędności zgromadzonych w FIZ” - wyjaśnił, cytowany przez Siemieńca, prezes JSW Ryszard Janta.

„Jednorazowo chcemy wypłacić z FIZ około 200 mln zł i jednocześnie ustalamy limit kolejnych wypłat na 1,3 mld zł, z którego skorzystamy w zależności od przyszłej sytuacji finansowej spółki” - zadeklarował Janta.

Reklama

Czytaj też

Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła FIZ w 2018 r. w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej w kontekście podatności jej branży na cykle koniunkturalne. Na koniec marca br. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.

W 2020 r., gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka decydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków. W marcu br. JSW zdecydowała, że jej stabilizacyjny FIZ będzie funkcjonował do 30 grudnia 2027 r., o trzy lata dłużej, niż wcześniej założono.

Rok 2022 grupa JSW zamknęła rekordowym zyskiem w wysokości 7,6 mld zł i zgromadziła w funduszu stabilizacyjnym blisko 5 mld zł. W 2022 r. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu. W ub. roku zysk netto spadł do 997,1 mln zł - JSW wyjaśniała, że na wynikach odbiły się: spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji oraz obłożenie składką solidarnościową w wysokości 1,6 mld zł.

W I kw. br. grupa JSW miała 9,7 mln zł straty netto; zarząd wskazywał, że wpływ na wyniki w tym okresie miały m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł.

Publikując raport za I kw. 2024 r. prezes Janta akcentował, że nowy zarząd JSW w świadomości odpowiedzialności i wyzwań stojących przed grupą planuje działania mające na celu poprawę rentowności oraz stabilizację sytuacji finansowej.

„Musimy zoptymalizować koszty oraz zwiększyć efektywność produkcyjną we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. W obszarze wydobycia naszym priorytetem pozostaje przywrócenie bazowego poziomu wydobycia w naszych kopalniach przez odwrócenie skutków zdarzeń oraz katastrof z lat 2022-23, które znacząco wpłynęły na nasze zdolności produkcyjne w ostatnich kwartałach” - podkreślił Janta.

Pod koniec stycznia br. związki z JSW weszły w spór zbiorowy z zarządem spółki wobec - jak podały - braku odpowiedzi na ich żądania płacowe. Wcześniej zażądały, aby w 2024 r. płace ponad 21-tysięcznej załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama