Reklama

Wiadomości

Jest decyzja KE ws. węgla koksowego

FOT. WĘGLOKOKS

Utrzymanie węgla koksowego na proponowanej liście surowców krytycznych UE potwierdza jego znaczenie jako surowca niezbędnego dla europejskiego przemysłu hutniczego - oceniają przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), która jest największym producentem węgla koksowego w Europie.

Reklama

Węgiel koksowy jest na unijnej liście surowców krytycznych od 9 lat i - zgodnie z opublikowanym w czwartek projektem rozporządzenia w tej sprawie - ma na niej pozostać przez kolejne cztery lata.

Reklama

W czwartek Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram dla zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych - to tzw. Akt w sprawie surowców krytycznych. Załącznikiem do tego dokumentu jest proponowana lista surowców krytycznych, na której po raz czwarty znalazł się produkowany przez JSW węgiel koksowy.

"Projekt rozporządzenia będzie teraz przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej" - zaznaczył rzecznik JSW Tomasz Siemieniec, podkreślając, że opublikowany w czwartek dokument to na razie projekt, który będzie procedowany w instytucjach europejskich. Rzecznik wyraził przekonanie, że węgiel koksowy utrzyma status surowca krytycznego także w ostatecznej wersji rozporządzenia.

Reklama

Czytaj też

Komisja Europejska od 2011 roku publikuje listę surowców krytycznych (CRM - Critical Raw Materials) dla UE. Węgiel koksowy został na nią wpisany w 2014 roku i od tego czasu utrzymuje status surowca krytycznego dla europejskiego przemysłu. Lista surowców krytycznych jest aktualizowana co cztery lata.

Przedstawiciele JSW wskazują, iż celem opublikowanego w czwartek pakietu projektowanych regulacji dotyczących surowców krytycznych jest "zapewnienie dostępu do surowców niezbędnych dla cyfrowej i zielonej transformacji oraz zmniejszenie ryzyka dostaw z krajów trzecich".

Zawarte w wykazie surowce są wykorzystywane w produkcji m.in. baterii, samochodów elektrycznych, półprzewodników, turbin wiatrowych, paneli słonecznych, a prognozowany popyt na nie w najbliższych dekadach wzrośnie kilkukrotnie. Unia chce zmniejszyć uzależnienie od importu tych surowców, zwiększając lokalne zdolności produkcyjne. By było to możliwe, potrzebne są procedury ułatwiające pozyskiwanie pozwoleń na wydobycie i pozyskiwanie finansowania na realizację strategicznych projektów.

Poprzez zaproponowane przepisy Komisja Europejska chce wzmocnić również ramy prawne dotyczące obiegu zamkniętego i recyklingu kluczowych surowców.

Z roczną produkcją powyżej 10 mln ton Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła trzy kwartały 2022 r. rekordowym zyskiem powyżej 6,3 mld zł, przy przychodach przekraczających 16 mld zł. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. roku przychody i zyski. Wyniki za cały ubiegły rok Grupa JSW zaprezentuje 21 marca.

Reklama

Komentarze

    Reklama