Reklama

Wiadomości

Ambitne plany PGG. „Podwoimy ilośc węgla dla samorządów”

Fot. Pixabay

W tym roku Polska Grupa Górnicza (PGG) podwoi ilość węgla dostarczanego gminom w ramach preferencyjnej sprzedaży tego paliwa przez samorządy – wynika z szacunków spółki. Węgiel opałowy jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych gmin – zapewnia prezes PGG Tomasz Rogala.

Reklama

Polska Grupa Górnicza jest jedną z sześciu firm, dostarczających węgiel samorządom. Jak poinformował we wtorek PAP prezes spółki, w minionym roku do blisko 900 gmin trafiło ponad 400 tys. ton węgla, a do końca kwietnia tego roku planowane jest dostarczenie – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów – dalszych ok. 800 tys. ton.

Reklama

W styczniu do samorządów wysłano już ok. 100 tys. ton surowca. Obecnie PGG podpisuje aneksy do umów z gminami, precyzujące warunki tegorocznych dostaw.

„Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można śmiało powiedzieć, że mechanizm dystrybucji węgla opałowego we współpracy z samorządami okazał się właściwy i optymalny. Niemałą rolę odgrywa tu także stworzona przez nas sieć KDW, czyli kwalifikowanych dostawców węgla" – powiedział prezes PGG.

Reklama

Sieć kwalifikowanych dostawców, licząca obecnie ponad sto składów węgla w całej Polsce, powstała w połowie ub. roku. Początkowo za ich pośrednictwem rozprowadzany był węgiel opałowy, sprzedawany gospodarstwom domowym w sklepie internetowym PGG. Po uruchomieniu programu sprzedaży węgla przez samorządy, składy KDW w większości przypadków zajęły się rozprowadzaniem paliwa dostarczonego gminom, które zawarły umowy z PGG.

„W większości gmin to właśnie nasi kwalifikowani dostawcy byli zaangażowani w proces dystrybucji dostarczonego przez nas węgla do odbiorców końcowych. To dowodzi, że zbudowanie własnej sieci KDW okazało się bardzo przydatne dla programu samorządowego. Przy ich pomocy udało się szybko i sprawnie rozwieźć węgiel" – ocenił Tomasz Rogala w rozmowie z PAP.

Przy pomocy kwalifikowanych dostawców PGG dostarczyła 82 proc. węgla. Obecnie na składach KDW do dyspozycji samorządów jest ok. 40 tys. ton surowca.

Odnosząc się do kilku opisywanych przez media sytuacji, w których samorządowcy skarżyli się na braki węgla z PGG, prezes spółki zauważył, że był to bardzo niewielki odsetek całości dostaw, a problemy z reguły wiązały się z wymagającymi dopełnienia formalnościami, i były możliwie szybko załatwiane.

„Oceniamy, iż w żadnym z opisywanych przypadków wina nie leżała po stronie PGG. Mogę zapewnić, że węgiel jest i będzie dostępny dla wszystkich gmin, które chcą go od nas kupić" – podkreślił prezes Rogala.

Czytaj też

Początkowo planowano, że PGG może dostarczyć gminom – łącznie, jesienią 2022 oraz do wiosny 2023 – ok. 1,5 mln ton węgla. Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów, plan zmniejszono do ok. 1,2 mln ton, z czego ponad 400 tys. ton dostarczono w zeszłym roku, a ok. 800 tys. ton zaplanowano na pierwsze cztery miesiące roku 2023.

Miesięcznie kopalnie PGG produkują ok. 220-240 tys. ton węgla opałowego. Codziennie do odbiorców wysyłane jest ok. 20 tys. ton tego paliwa.

W całym ub. roku kopalnie największej górniczej spółki wydobyły 22,6 mln ton węgla, wykonując plan produkcyjny w 97 proc. W tym roku wielkość wydobycia ma przekroczyć 23 mln ton. W kopalniach PGG czynnych jest ok. 30 ścian wydobywczych. W czwartym kwartale ub. roku dobowa wielkość wydobycia przekraczała 100 tys. ton.

Zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gminy, producenci i importerzy dostarczają samorządom węgiel w cenie 1,5 tys. zł za tonie, a końcowa cena dla gospodarstw domowych nie może przekroczyć 2 tys. zł za tonę. Przy zakupie obowiązuje trzytonowy limit. Ceny węgla w każdej gminie można sprawdzić w portalu cieplo.gov.pl.

Źródło:PAP

Komentarze