• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

W 2018 r. węgiel dla energetyki droższy o 16,4 proc., dla ciepłownictwa o 22 proc.

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

W 2018 r. węgiel kamienny dla energetyki był średnio o 16,4 proc. droższy niż rok wcześniej, a surowiec dla ciepłownictwa zdrożał z roku na rok o ponad 22 proc. - wynika z danych monitorującej polski rynek węgla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział Agencji podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego w czwartym kwartale 2018 r. oraz w całym minionym roku.

"W ujęciu całorocznym, 12 miesięcy 2018 r. okazało się rekordowe dla cen polskiego węgla" - wynika z danych ARP. Po latach spadków, roczne wartości indeksów osiągnęły poziom najwyższy od pięciu lat, zbliżony do tego z 2013 r.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Przedstawiciele ARP wskazują, iż średnioroczna wycena wartości indeksów jest najlepszym podsumowaniem kondycji polskiego rynku węgla w 2018 r.

"PSCMI1 w 2017 r. wyniósł 205,69 zł za tonę, a w 2018 r. już 239,51 zł za tonę, notując tym samym wzrost o 16,4 proc. W przypadku indeksu PSMCI2, 2018 r. to wartość aż 294,75 zł za tonę, a w 2017 r. +zaledwie+ 240,72 zł za tonę. W tym przypadku wzrost wartości wyniósł ponad 22 proc. W porównaniu z wartością za 2016 r., indeks dla ciepłowni wzrósł o prawie 50 proc." - podała w poniedziałek Agencja, publikująca dane w swoim portalu Polski Rynek Węgla.

Podsumowanie czwartego kwartału ub. roku pokazuje stabilizację cen polskiego węgla w drugiej połowie 2018 r. Indeks dla energetyki zawodowej i przemysłowej wzrósł w odniesieniu do trzeciego kwartału o 0,5 proc. (z 243,88 zł za tonę średnio w trzecim kwartale do 245,21 zł z tonę w czwartym) - to ponad 16 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2017 r. Indeks dla ciepłownictwa był w czwartym kwartale 2018 r. wyższy o prawie 17 proc. niż rok wcześniej, a z kwartału na kwartał pozostał na zbliżonym poziomie (304,06 zł za tonę w trzecim kwartale i 304,03 zł za tonę w czwartym).

Koniec minionego roku przyniósł spadki światowych cen węgla w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W grudniu 2018 r., już trzeci miesiąc z rzędu, zmalała wartość miesięcznego wyniku indeksu DES ARA (w porównaniu do listopada o 2,4 proc.) i wyniosła 87,11 dol. za tonę. To prawie 9 proc. mniej niż przed rokiem, kiedy indeks wynosił 95,70 dol. za tonę.

Polskie indeksy, w przeliczeniu na warunki portów ARA, w grudniu ub. roku wyniosły: 74,01 dol. za tonę węgla dla energetyki i 85,45 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Z danych ARP wynika, że ubiegłoroczny grudzień przyniósł odwrócenie tendencji miesięcznych indeksów cen polskiego węgla energetycznego. Indeks dla ciepłowni znacznie (prawie o 4,9 proc.) wzrósł (do 311,66 zł za tonę) i pobił wieloletni rekord, natomiast wskaźnik węgla dla energetyki zmalał o 3,6 proc. (do 241,76 zł za tonę) - to jednak o 13,7 proc. więcej niż w grudniu 2017 r. Węgiel dla ciepłowni był prawie o 14 proc. (38 zł na tonie) droższy niż rok wcześniej, a barierę 310 zł za tonę indeks przekroczył po raz pierwszy od pięciu lat.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego, choć systematycznie rosną, są nadal poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Źródło:
PAP

Komentarze