• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

W listopadzie nieznacznie wzrosły krajowe ceny węgla dla energetyki

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w listopadzie ub. roku wzrosły o 0,1 proc. wobec października, a ceny dla ciepłownictwa były niższe o 1,6 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Na rynkach międzynarodowych listopad przyniósł spadek cen węgla.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w czwartek wartości, jakie osiągnęły w listopadzie ubiegłego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. 

W listopadzie 2019 r. polski węgiel dla energetyki był o 6,2 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 3,3 proc. 

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). 

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła listopadzie 266,35 zł za tonę, wobec 266,03 zł za tonę w październiku, 263,36 zł we wrześniu, 258,89 zł w sierpniu i 260 zł za tonę w lipcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w listopadzie było to 12,15 zł za gigadżul energii, wobec 12,17 zł w październiku, 12,10 zł we wrześniu oraz 11,91 zł w sierpniu i lipcu.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w listopadzie 2019 r. wartość 307,08 zł za tonę, wobec 312,07 zł za tonę w październiku, 308,22 zł we wrześniu, 308,91 zł w sierpniu oraz 313,80 zł za tonę w lipcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w listopadzie było to 12,81 zł za gigadżul energii, wobec 12,93 zł w październiku, 12,88 zł we wrześniu, 12,87 zł w sierpniu oraz 12,98 zł za gigadżul energii w lipcu.

Listopad, po wzroście w październiku, przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny węgla energetycznego w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) spadły o 11,3 proc. w odniesieniu do października, podczas gdy w październiku ceny wzrosły o 10,4 proc. wobec września. Ceny osiągnięte w portach ARA w listopadzie ub. roku były o 39,7 proc. niższe niż w tym samym czasie rok wcześniej, kiedy indeks osiągnął wartość 89,27 dol. za tonę.

Polskie listopadowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA osiągnęły wartość 78,77 dol. za tonę dla węgla kierowanego do energetyki oraz 83,07 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.

 ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.(PAP)

Źródło:
PAP

Komentarze