Reklama

Górnictwo

W 2025 roku JSW chce wykorzystywać gospodarczo cały ujmowany metan

Fot. JSW
Fot. JSW

W 2025 r. całość metanu ujmowanego systemem odmetanowania w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie gospodarczo wykorzystywana - zakłada spółka, która pracuje nad strategią środowiskową, określającą cele redukcji emisji metanu. Gaz jest wykorzystywany do produkcji prądu, ciepła i chłodu.

Metan jest gazem towarzyszącym złożom węgla; w kopalniach JSW jest go najwięcej w polskim górnictwie. Jak w styczniu tego roku informowała JSW, w ub. roku w procesie eksploatacji węgla w kopalniach spółki wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu, z czego 220,4 mln m sześc. trafiło do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje odmetanowania. 86 mln m sześc. gazu pozyskanego w ramach odmetanowania wykorzystano do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Tematyka zagospodarowania metanu była przedmiotem pytań, zadanych zarządowi spółki przez jednego z akcjonariuszy podczas czerwcowego walnego zgromadzenia JSW. W piątkowym raporcie bieżącym firma opublikowała odpowiedzi na zadane wówczas pytania, zapewniając, iż "podchodzi do problematyki związanej z ochroną klimatu, w tym do redukcji emisji metanu, w sposób niezwykle odpowiedzialny".

"Program ten miał być częściowo sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Po rozwiązaniu umowy program jest kontynuowany ze środków własnych. Ponadto czas pandemii spowodował przesunięcie w czasie wielu inwestycji towarzyszących, bez których niemożliwa jest utylizacja metanu i produkcja energii w układach skojarzonych. Obecna perspektywa zakłada, że w roku 2025 całość metanu ujmowanego systemem odmetanowania będzie gospodarczo wykorzystywana" - podała JSW.

JSW nie analizowała kwestii dotyczących wprowadzenia standardów emisji metanu na możliwości wypłaty dywidendy. "Obecnie, mając na uwadze podpisane przez JSW umowy pożyczki z PFR - dotyczące wsparcia w ramach programu rządowego tarcza finansowa PFR dla dużych firm, dla których okres spłaty zobowiązań przypada na wrzesień 2024 r., Zarząd JSW nie może rekomendować w okresie trwania wsparcia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy, zaliczki na poczet dywidend lub wypłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia (...) bez uprzedniej zgody PFR" - przypomina JSW.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama