Reklama

Górnictwo

Śląscy naukowcy badają możliwość wykorzystania popiołów do absorbowania CO2

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, wspólnie z partnerami z Czech, Grecji i Niemiec, badają możliwość wykorzystania popiołów powstałych przy spalaniu węgla do absorbowania CO2. Służąca temu pilotażowa instalacja powstanie w czeskiej elektrowni CEZ.

Współfinansowane z europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali przedsięwzięcie potrwa do 2020 roku. Projekt pod nazwą Coalbypro dotyczy innowacyjnego zarządzania produktami węglowymi, prowadzącego do redukcji emisji dwutlenku węgla. Inicjatorem i koordynatorem badań w tym zakresie, w których uczestniczą także polscy naukowcy, jest greckie Centre for Research & Technology Hellas.

Idea projektu dotyczy ograniczenia emisji CO2 przy wykorzystaniu produktów odpadowych z procesu energetycznego spalania węgla, czyli popiołów lotnych - to uboczne produkty spalania, które obecnie najczęściej są składowane lub wykorzystywane, np. w budownictwie, drogownictwie czy górnictwie, jako materiał podsadzkowy. Alternatywnym sposobem zagospodarowania popiołów może być uczynienie z nich materiałów sorpcyjnych w postaci zeolitów.

Zeolity, nazywane również sitami molekularnymi, dzięki swoim właściwościom mogą być wykorzystywane do usuwania różnego typu zanieczyszczeń. To naturalne lub syntetyczne glinokrzemiany, charakteryzujące się wysoką zdolnością adsorpcji jonów i gazów - także dwutlenku węgla.

W ramach projektu, zarówno popioły lotne, jak i wytworzone z nich zeolity, staną się sorbentami do wychwytywania CO2 w miejscu ich powstawania, np. w elektrowniach. Przedsięwzięcie zakłada weryfikację wypracowanych sposobów wychwytywania dwutlenku węgla w skali przemysłowej - długoterminowe testy pochłaniania CO2 przez wytypowane popioły lotne oraz zeolity będą prowadzone w jednej z elektrowni czeskiego koncernu energetycznego CEZ.

Dotychczas - jak mówi kierująca projektem w GIG prof. Barbara Białecka - naukowcom udało się zoptymalizować sposób wytwarzania zeolitu z popiołów lotnych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. "Udoskonalony proces syntezy zeolitów o określonej wielkości porów do sorpcji dwutlenku węgla, który może być najbardziej skuteczny i optymalny kosztowo, to na tym etapie prac nasze największe osiągnięcie" - powiedziała profesor.

Naukowcy oceniają, że mineralna sekwestracja jest jednym z najbardziej racjonalnych sposobów wychwytywania i wykorzystania CO2. Innowacyjność międzynarodowego projektu, w którym uczestniczy GIG, polega przede wszystkim na tym, że drogą do redukcji emisji szkodzącego klimatowi dwutlenku węgla jest wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama