Reklama

Górnictwo

Sejm zajmie się obniżeniem tzw. podatku miedziowego

Fot. Sejm
Fot. Sejm

Sejm w czwartek po godz. 10 rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. projektem PiS nowelizacji ustawy zakładającej obniżenie tzw. podatku miedziowego o 15 proc. oraz rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT.

Największym płatnikiem obowiązującego od siedmiu lat podatku miedziowego jest KGHM Polska Miedź.

Skutkiem finansowym obniżenia wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15 proc. będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. Jednakże, w ocenie wnioskodawców, obniżenie wpływów z podatku od niektórych kopalin w dużej mierze zrównoważone zostanie dodatkowymi wpływami z podatku CIT i VAT odprowadzanych przez KGHM Polska Miedź SA oraz podmioty kooperujące, a także pośrednio poprzez wpływy fiskalne samorządu terytorialnego i odprowadzany PIT pracowników spółki.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli o VAT, który przewiduje utworzenie jednej bazy podatników VAT. Wśród danych o firmach znajdą się m.in. numery ich kont, na które powinny być robione przelewy. W uzasadnieniu do projektu resort finansów napisał, że celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji osób starszych w Polsce - za rok 2016 i 2017. Zajmą się też rządowym projektem zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który dostosowuje obowiązujące prawo do nowych przepisów UE w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych i raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt.

Izba zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy, który umożliwi sądom administracyjnym wdrożenie systemu teleinformatycznego. Ma to ułatwić uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem. Projekt został przygotowany przez ministerstwo cyfryzacji.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zawierającym rozwiązania służące sprawnej realizacji programu Mieszkanie plus. Ma on na celu zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez KZN. W projekcie wprowadzono m.in. przepisy umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

W porządku obrad jest też projekt PiS nowelizacji przepisów dot. działalności archiwalnej IPN. Projekt doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy ustawy o IPN. Zmiany dotyczą m.in. zawartości inwentarza archiwalnego, kwestii udostępniania kopii dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, który zakłada rozszerzenie działania Karty na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Sejm zdecyduje w głosowaniu, czy zajmie się na tym posiedzeniu pierwszym czytaniem poselskiego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym autorstwa klubu PO-KO oraz czy wysłucha informacji premiera nt. podstaw i uzasadnienia dla wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego opinii o warunkach sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin, o co wnioskowała Nowoczesna.

Posłowie zdecydują też, czy wysłuchają informacji minister edukacji narodowej ws. prowadzonych negocjacji z nauczycielami oraz czy na tym posiedzeniu odbędą się pierwsze czytania poselskich projektów autorstwa Kukiz'15: nowelizacji Prawa prasowego a także projektu o uchyleniu ustawy o strażach gminnych.

Obrady Sejmu zaplanowano na czwartek i piątek; potem będą kontynuowane 25 kwietnia.

jw/PAP

Komentarze