Rząd zajmie się projektem dot. koncesji m.in. na wydobycie węgla

31 maja 2021, 13:33
węgiel pix
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma rozpatrzyć projekt noweli, który usunie z dotychczasowych przepisów zapis pozwalający jednokrotne przedłużeni koncesji np. na wydobycie węgla bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chodzi o projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przyszła nowela uchylać będzie obowiązujące przepisy, które wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji przy jednorazowym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki.

W projekcie, który powstał w resorcie klimatu i środowiska wskazano, że jednorazowe wydłużenie koncesji - bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji uzasadnione było racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

Reklama
Reklama

"Obecnie brak jest ratio legis, aby w obrocie prawnym funkcjonowały przepisy pozwalające na jednokrotne wydłużanie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie ww. kopalin bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - podkreśla się w uzasadnieniu ustawy.

Dodano w nim ponadto, że uchylenie obowiązujący przepisów w tej sprawie ma również na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ich potencjalnej niezgodności z przepisami unijnymi.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24