Reklama

Górnictwo

Prezydent podpisał nowelę ustawy ws. przedłużania koncesji wydobywczych

Fot. www.prezydent.pl
Fot. www.prezydent.pl

Nowela ustawy zakładająca, że jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie możliwe w przypadku węglowodorów, węgla i siarki, została podpisana przez prezydenta - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma na celu usunięcie przepisów umożliwiających  jednorazowe przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto projekt ma na celu usunięcie wątpliwości w zakresie zgodności obowiązującego stanu prawnego z prawem Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany nie eliminują z systemu prawnego możliwości jednokrotnego przedłużenia przedmiotowych koncesji. Zmiana przewiduje jedynie uchylenie przepisów zwalniających z wymogu dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy wnioskowaniu o jednorazowe przedłużenie ww. koncesji. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało wcześniej, że na podstawie przepisów przed nowelizacją, jednorazowego przedłużania dokonano w przypadku ok. 20 koncesji. 

Reklama

Komentarze

    Reklama