Reklama

Górnictwo

Prace nad umową dla górnictwa: do ustalenia m.in. programy operacyjne kopalń i zasady dopłat

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Przedstawienie uzgodnionego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny, finalne programy operacyjne kopalń, szczegółowe zasady udzielania dopłat – to niektóre zagadnienia, które nadal będą omawiane w ramach prac nad umową społeczną dla górnictwa.

We wtorek w południe w Katowicach rozpoczęły się kolejne rozmowy na temat transformacji sektora węglowego, z udziałem przedstawicieli strony rządowej, szefów górniczych firm oraz związkowców. 

W pierwszej części spotkania, które we wtorek po południu nadal trwało, uczestniczył m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, który przedstawił stronie społecznej informację o uwarunkowaniach dotyczących zwiększenia unijnego celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 proc. do 2030 roku, w skali całej UE.

W czasie trwania rozmów resort aktywów państwowych przedstawił dziennikarzom informację na temat dotychczasowych prac, podjętych po podpisaniu wrześniowego porozumienia w sprawie transformacji górnictwa, oraz zadań, które będą podjęte po 15 grudnia – wśród nich jest m.in. przedstawienie uzgodnionego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz koordynacja transformacji energetyki węglowej i kopalń. 

W kolejnych tygodniach ma także nastąpić wstępna weryfikacja biznesplanów górniczych spółek przez doradcę technicznego (ma nim być Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) i doradcę finansowego. Powstaną także finalne programy operacyjne kopalń oraz ustalone zostaną szczegółowe zasady udzielania dopłat. Ostatni etap prac to prenotyfikacja oraz notyfikacja wypracowanego programu w Komisji Europejskiej. 

Jak podało MAP, wszystkie zespoły robocze, które w minionych tygodniach pracowały w spółkach węglowych, Głównym Instytucie Górnictwa oraz ministerstwie aktywów, zakończyły prace i przygotowały protokoły końcowe. Efekty prac tych zespołów prezentowane są podczas wtorkowego spotkania.

„MAP przygotowało harmonogram dalszych prac nad wnioskiem notyfikacyjnym oraz niezbędnymi dokumentami dla Komisji Europejskiej” – poinformował resort, nie precyzując szczegółów harmonogramu. 

Ministerstwo przygotowuje też projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, m.in. zwiększający górny limit wydatków na działania restrukturyzacyjne oraz wydłużający proces transformacji w czasie. Ponadto do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej skierowano wniosek o rozpoczęcie prac nad umową dotyczącą transformacji woj. śląskiego. 

Przewodniczący wtorkowym rozmowom wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przed rozpoczęciem spotkania orez w przerwie rozmów nie rozmawiał z dziennikarzami. Briefing z jego udziałem planowany jest po zakończeniu posiedzenia, we wtorek późnym południem.

Zgodnie z agendą wtorkowego spotkania, oprócz podsumowania pracy zespołów roboczych, resort aktywów państwowych ma także przedstawić stronie społecznej m.in. proponowany mechanizm finansowania górniczych spółek w okresie transformacji oraz założenia funkcjonowania funduszu inwestycyjnego dla kopalń, o którym mowa była we wrześniowym porozumieniu ze stroną społeczną.

25 września w Katowicach podpisano porozumienie, które wskazało kierunki transformacji sektora węglowego. Zgodnie z tym dokumentem, kolejnym krokiem ma być wypracowanie umowy społecznej, określającej w jaki sposób transformacja zostanie przeprowadzona. Wtorkowe spotkanie dotyczy m.in. harmonogramu dalszych prac nad umową. Obecnie nie wiadomo, kiedy mogłaby ona zostać podpisana.

Zespoły robocze w spółkach węglowych analizowały m.in. przyszłe zapotrzebowanie na węgiel i wynikającą z tego planowaną wielkość produkcji węgla w kolejnych latach, perspektywy działania poszczególnych kopalń, możliwości alokacji załogi oraz kwestie osłon dla odchodzących z pracy górników. Zespół ds. czystych technologii węglowych analizował natomiast możliwości wykorzystania węgla np. do zgazowania na potrzeby chemii lub produkcji bezdymnego paliwa.

W porozumieniu z 25 września uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r.; w załączniku określono konkretne daty zakończenia wydobycia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd zobowiązał się do powołania pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.(PAP)

Źródło:PAP

Komentarze