Reklama

Górnictwo

Ponad 5 mld zł przychodów KGHM w II kwartale 2018r.

Fot.: KGHM
Fot.: KGHM

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź wzrosły w drugim kwartale 2018 roku o 7 proc. rok do roku, osiągając poziom 5 mld 157 mln zł - poinformowała spółka.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów o 7 proc. rok do roku, do poziomu 5 mld 157 mln zł w drugim kwartale 2018 roku jest przede wszystkim efektem wzrostu cen miedzi o ponad 1 200 USD/t (wzrost o 21 proc. r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu przez niższy o 7 proc. r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 7 proc r/r" - podano w czwartkowym komunikacie. Jak dodano, "średnie notowania miedzi wyrażone w złotych w drugim kwartale były najwyższe od pierwszego kwartału 2013 roku."

"Produkcja miedzi płatnej w Grupie była o 10 proc. niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (152 tys. t vs 168 tys. t), głównie w efekcie przestoju remontowego pieca w Hucie Miedzi Głogów II" - poinformował Departament Komunikacji i CSR Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. "Produkcja z aktywów zagranicznych pozostała stabilna. Remont pieca wpłynął również negatywnie na produkcję metali towarzyszących, głównie srebra metalicznego (spadek o 20 proc. r/r). Produkcja molibdenu spadła o 55 proc. do poziomu 3,8 mln funtów, przede wszystkim ze względu na niższą zawartość tego metalu w rudzie eksploatowanej w kopalni Sierra Gorda" - dodano w komunikacie.

Jak poinformowano, "skorygowana skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2018 r. była wyższa o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 mld 282 mln zł do 1 mld 391 mln zł)". "Wpływ na wskaźnik miała większa EBITDA kopalni Sierra Gorda (o 97 mln zł) przy zmianach przychodów i kosztów pozostałych segmentów dających dodatni efekt netto na poziomie 12 mln zł" - podano.

"Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 172 mln zł i był o połowę niższy niż rok wcześniej. Różnica wynika przede wszystkim ze wzrostu amortyzacji, utworzenia rezerw (głównie z tytułu spraw spornych) oraz niższego wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia" - poinformował Departament Komunikacji i CSR Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.

Jak podano, "dług netto na koniec drugiego kwartału wyniósł 8 mld 19 mln zł (2 mld 142 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wynosi 1,7".

Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji spółki KGHM Polska Miedź.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama