Górnictwo

Polska potrzebuje Krajowego Operatora Logistycznego

Fot. www.pkpcargo.pl
Fot. www.pkpcargo.pl

„Sektor logistyczny jest bardzo ważny dla gospodarki - wg. danych GUS branża transportowa i magazynowa odpowiada za ok. 7% PKB naszego kraju” - mówił Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, podczas panelu: „Krajowy operator logistyczny na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W opinii Czesława Warsewicza, jeśli spojrzymy na sektor całościowo, to okaże się, że jego wkład w PKB wynosić nawet 10%. Dla porównania, w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo mówimy tutaj o 15-20% PKB. „Każdy proces na świecie opiera się o logistyce. Stanowi ona o sukcesie, albo porażce gospodarki” - kontynuował.

Nowoczesna produkcja opiera się dziś o tysiące podzespołów, które należy dostarczyć „we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwe miejsce, po właściwym koszcie”.

Zdaniem prezesa PKP Cargo w koordynacji prac systemu logistycznego, na który składają się także zagadnienia związane z przeładunkiem, magazynowaniem, składowaniem, pakowaniem, czy obsługą - pomóc mogłoby powołanie Krajowego Operatora Logistycznego. „Byłby on w stanie bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby oraz koordynować operacje logistyczne”.

„Jako PKP Cargo mamy wiele atutów, aby być kluczowym elementem tego procesu. Zmierzamy w kierunku, w którym jesteśmy nie tylko przewoźnikiem. Chcemy tworzyć usługę składającą się z wielu produktów” - deklarował Warsewicz. W podobnym tonie wypowiadał się prof. Mirosław Chaberek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zwrócił on uwagę, że PKP Cargo mogłoby pełnić rolę „wieży kontrolnej”, koordynującej działania podsystemów.  Profesor dodał, że w krajach zachodnich już przygotowano strategię logistyczną pod kątem narodowych kolei.

Komentarze