• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Polska i Ukraina będą bliżej współpracować w zakresie geologii i surowców

Fot. Fot. MKiS

23 czerwca 2022 r. przedstawiciele służb geologicznych Polski i Ukrainy, w obecności wiceministra klimatu i środowiska, Głównego Geologa Kraju, Piotra Dziadzio, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie geologii i surowców. W spotkaniu z wiceministrem Piotrem Dziadzio, dotyczącym kierunków dalszej współpracy bilateralnej uczestniczyli Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh oraz Charge d'affaires Ambasady Ukrainy Oleh Kuts.

Podpisany dokument to realizacja zapisów „Memorandum of Understanding o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska" z 1 czerwca 2022 r. podpisanego przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę w Kijowie.

"Agresja Rosji na Ukrainę powoduje zniszczenie również środowiska naturalnego. Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę w ocaleniu od zniszczenia jej dziedzictwa geologicznego i wsparciu w okresie odbudowy kraju po wojnie. Dodatkowo nasze działania, dzięki podpisanemu dokumentowi, mogą być ukierunkowane na udzielenie wsparcia w zakresie geologii i górnictwa, w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin (ze szczególnym uwzględnieniem surowców krytycznych i strategicznych). Działania te wzmocnią relacje polsko-ukraińskie oraz pozwolą na wsparcie przy odbudowie gospodarki Ukrainy" – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Czytaj też

"Wyrażam przekonanie, że podpisanie porozumienia o współpracy będzie stanowiło podstawę do dalszego działania i realizacji wzajemnych projektów. Liczę na ożywioną współpracę służb geologicznych w tym zakresie"– dodał.

Partnerstwo z Ukrainą może przynieść wymierne korzyści dla obu stron porozumienia. Będzie ono realizowane na wielu płaszczyznach współpracy, tj.: geologii złożowej, geochemii środowiskowa, dziedzictwa geologicznego, badań laboratoryjnych, kartografii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii.

Z pewnością wspólnie prowadzone prace geologiczne służb geologicznych obu krajów będą mieć znaczenie nie tylko w odbudowie Ukrainy, ale wpłyną na przyspieszenie inwestycji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami. (MKiS)

Komentarze