Reklama

Górnictwo

Podpisano porozumienie z organizacjami związkowymi w Tauron Wydobycie

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników Tauron Wydobycie, w ramach funduszu płac to główne postanowienie podpisanego porozumienia pomiędzy „reprezentatywnymi” - jak uważa spółka -  organizacjami związkowymi a zarządem firmy. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe Rady Społecznej Grupy Tauron.

Wczorajsze porozumienie to efekt prowadzonych od tygodnia rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w segmencie wydobywczym Grupy Tauron.

Zgodnie z jego zapisami pracownikom Tauron Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z funduszu płac Spółki - naliczone na podstawie „Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy Tauron w latach 2017 -2019”.

Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości prze pracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. W ramach wyżej wymienionych uzgodnień wypłacone zostanie pracownikom średnio po 1000 zł brutto.

W miesiącu sierpniu br. rozpoczną się przyspieszone o miesiąc rozmowy Rady Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy Tauron.

- Grupa Tauron i tym samym spółka Tauron Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi– mówi Andrzej Okoń, wiceprezes Tauron Wydobycie.

Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych. (Tauron)

Reklama

Komentarze

    Reklama