Reklama

Górnictwo

PFR umorzy 89 mln zł preferencyjnej pożyczki dla JSW

Fot. JSW
Fot. JSW

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umorzy blisko 89,2 mln zł pożyczki preferencyjnej, udzielonej w końcu ubiegłego roku Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. W grudniu 2021 r. spółka dostała 173,6 mln zł takiej pożyczki.

"PFR umarza częściowo, tj. w kwocie 89 mln 175 tys. zł, pożyczkę preferencyjną. Umorzenie następuje ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku, z zastrzeżeniem konieczności złożenia przez JSW do PFR w terminie do dnia 28 września br. oświadczenia o przyjęciu zwolnienia z długu" - poinformowała w czwartek JSW w komunikacie giełdowym. Decyzją PRF, umorzona zostanie ponad połowa pożyczki.

Umowę w sprawie preferencyjnej pożyczki w ramach Tarczy Finansowej przedstawiciele JSW i PFR podpisali 23 grudnia zeszłego roku. Zgodnie z zasadami działania Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, umorzeniu może podlegać maksymalnie 75 proc. tzw. faktycznej szkody spowodowanej pandemią COVID-19. Umorzenie następuje na wniosek JSW, zaś decyzja o wysokości umorzenia każdorazowo należy do PFR.

Poręczycielami preferencyjnej pożyczki są należące do Grupy JSW Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz spółka JSW Koks. Ostateczny termin spłaty nieumorzonej części pożyczki to - zgodnie z umową z grudnia ubiegłego roku - koniec września 2024 r.

Jak wcześniej informowano, JSW wnioskowała do PFR o 750 mln zł pożyczki preferencyjnej - kwota przyznana przez PFR była czterokrotnie mniejsza od oczekiwanej przez górniczą firmę, co wynikało z kalkulacji dokonanej przez Fundusz.

Reklama
Reklama

„Wysokość pożyczki preferencyjnej wynika z definicji Szacowanej Szkody COVID, kalkulowanej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm oraz odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej. Wysokość ta została ustalona przez PFR w ramach szczegółowej analizy wniosku JSW” – informował w grudniu ub. roku ówczesny wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Radosław Załoziński.

Przyznana w grudniu ub. roku, a obecnie częściowo umorzona, pożyczka zamknęła oczekiwania JSW odnośnie wsparcia z tarczy finansowej PFR. Wcześniej Fundusz przyznał już spółce – zgodnie z jej wnioskiem – 1 mld zł pożyczki płynnościowej. Umowę w tej sprawie podpisano jesienią 2020 r. Środki z pożyczki płynnościowej przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż 30 września 2024 r.

W ubiegłym, kryzysowym dla Grupy JSW roku ceny węgla i koksu spadły średnio o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 r. stratą przekraczającą 1,5 mld zł. W tym roku - jak wskazują wyniki za dwa pierwsze kwartały - spółka zmniejsza straty, licząc na ich odrabianie w kolejnych kwartałach.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama