Reklama

Górnictwo

PAD: Praca górników jeszcze długo będzie potrzebna

Fot.: KPRP
Fot.: KPRP

Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu, a praca górników długo będzie potrzebna - podkreślił prezydent Andrzej Duda, składając życzenia górnikom z okazji Barbórki.

Życzenia Dudy z okazji Barbórki opublikowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

"Z okazji Barbórki składam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego – całej Górniczej Braci z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, miedzi i gazu ziemnego, a także tym, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą: inżynierom, służbom ratowniczym i nadzoru górniczego. W imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich rodaków chcę przekazać Państwu słowa uznania, wdzięczności i wielkiego szacunku" - napisał prezydent w liście do górników.

Prezydent podkreślił, jak ważny jest trud górników. "Z tej pracy wyrosła potęga ludzkiej cywilizacji. Bez minerałów i surowców wydobywanych z wnętrza ziemi społeczeństwa nie mogłyby się rozwijać, a gospodarka, przemysł i technika dawać nam tylu wspaniałych możliwości" - napisał.

Zwrócił uwagę, że "nie można też opowiedzieć historii Polski – walk w obronie naszej wolności i tożsamości, odzyskania niepodległości państwowej, a także wielu sukcesów gospodarczych – bez opowieści o wysiłku górników, ich zaangażowaniu, patriotyzmie i oddaniu Ojczyźnie".

"Mówią o tym doniosłe rocznice powstań śląskich sprzed wieku, a także 40. rocznica Sierpnia 1980 i utworzenia NSZZ +Solidarność+. Polscy górnicy w ogromnym stopniu przyczynili się do zwycięstwa wolności – płacąc za nie nawet cenę własnego życia, jak polegli w kopalni +Wujek+" - zaznaczył prezydent.

"Oddaję cześć bohaterom, skłaniam głowę przed patriotycznymi i obywatelskimi zasługami. Barbórkowe święto to szczególna okazja, aby z serca powiedzieć: pamiętamy i dziękujemy" - dodał.

image

 

Duda napisał też, że "nie bez powodu patronką górników jest święta Barbara – opiekunka trudnej, niebezpiecznej pracy, przewodniczka tych, którzy dla dobra innych ludzi ponoszą ryzyko w zetknięciu z siłami natury".

"Zawód górnika ma wymiar służby; jest chlubny, ale też ciężki i odpowiedzialny. Wymaga szczególnych umiejętności i predyspozycji, hartu ducha, poczucia solidarności z kolegami. Wspólnota, odpowiedzialność za siebie i za kamratów – to jeden z filarów górniczego losu. Wyraża się to w codziennej pracy, ale jeszcze mocniej w chwilach zagrożeń. Górnicy nigdy nie zostawiają swoich braci w potrzebie" - podkreślił prezydent, przypominając o ofiarach jakie ponieśli górnicy wykonując swoją pracę.

"Składam hołd wszystkim, którzy ponieśli najwyższą ofiarę i na skutek katastrof odeszli na wieczną szychtę, a także wszystkim dzielnym ratownikom" - napisał.

Wspomniał również o panującej obecnie pandemii. "Ze względu na wymagające warunki pracy, górnicy należą do tych grup zawodowych, które szczególnie odczuły zagrożenie koronawirusem. Chcę wyrazić wdzięczność wszystkim górnikom, którzy z empatią jako ozdrowieńcy oddają osocze, tak istotne dla niesienia pomocy ciężko chorym" - podkreślił.

Duda zwrócił też uwagę na znaczenie wydobycia węgla kamiennego dla polskiej gospodarki. "Przemysł wydobywczy, w tym górnictwo węgla kamiennego, od dziesięcioleci pozostaje ważnym czynnikiem rozwoju naszego kraju. Zapewnia paliwo gospodarce i stabilne miejsca pracy. Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu" - ocenił.

Wspominając o kwestiach środowiskowych i klimatycznych zapewnił: "Nie jesteśmy nieczuli na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, na wyzwania dotyczące światowej, a także polskiej gospodarki. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju – czyli takiego, który zapewni bezpieczeństwo i dobrobyt ludziom, ochroni środowisko naturalne, zwiększy społeczną solidarność i spójność, zagwarantuje miejsca pracy. Tych celów nie można przeciwstawiać, wszystkie są jednakowo ważne. Jako Prezydent Rzeczypospolitej czuję się w obowiązku nieustannie dbać o tę równowagę. Trzeba także widzieć duży potencjał, wiążący się z węglowymi technologiami niskoemisyjnymi".

"Wszystko to sprawia, że praca górników jeszcze długo będzie potrzebna, jak przewiduje to niedawne porozumienie rządu ze środowiskami górniczymi" - dodał.

"Z okazji Barbórki najserdeczniej życzę wszystkim polskim górnikom, wszystkim pracownikom branży wydobywczej – wiele pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. Życzę, abyśmy wszyscy razem, jako wielka polska wspólnota, pokonali jak najszybciej pandemię. Całej Górniczej Braci, Państwa rodzinom i bliskim, składam życzenia wszelkiego dobra i szczęścia. Śląskie przysłowie obiecuje, że +Barbara święta o górnikach pamięta+. Wszystkim Państwu życzę Jej nieustannej opieki i błogosławieństwa. Mogą Państwo być także pewni, że są przy Was serdeczne myśli Polaków, nasz szacunek, zrozumienie i wdzięczność. Niech żyje nam górniczy stan. Szczęść Boże" - zakończył prezydent.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama