Reklama

Górnictwo

Nowe ściany wydobywcze w ZG Janina oraz ZG Sobieski

Fot. www.tauron.pl
Fot. www.tauron.pl

Uruchomiono dwie kolejne ściany w zakładach górniczych Sobieski i Janina, a dobowe wydobycie w spółce Tauron Wydobycie przekroczyło 20 tysięcy ton. 

- Odpowiednie przemodelowanie frontów eksploatacyjnych jest możliwe między innymi dzięki wykonaniu odpowiedniej ilości robót przygotowawczych. Wdrożone już działania naprawcze przynoszą efekt i tym samym średnie wydobycie w zakładach górniczych Spółki przekroczyło 20 tysięcy ton na dobę. Obecnie możliwości Spółki pozwalają na stałe utrzymanie takiego poziomu wydobycia – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. 

Znaczna część produkcji pochodzi ze ścian, z których każda zapewnia wydobycie na poziomie ponad 5 tysięcy ton na dobę. Obecnie wszystkie zakłady górnicze posiadają przynajmniej jedną taką ścianę. 

Na uwagę zasługuje ściana uruchomiona w ZG Janina. To pierwsza ściana na bazie infrastruktury jednej ze strategicznych inwestycji TAURON Wydobycie tj. budowy poziomu 800 metrów.

Węgiel pochodzący z tej ściany charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW Grupy TAURON w Jaworznie. 

Na poprawę wydajności pracy znacznie wpływa odbudowa frontów wydobywczych. TAURON Wydobycie na bieżąco prowadzi analizy możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych, uwzględniając zmiany w organizacji pracy i pracochłonności procesów technologicznych. 

Przemodelowaniu podziemnej eksploatacji towarzyszy jednoczesne stałe znaczne ograniczanie kosztów zewnętrznych usług górniczych oraz poprawa wykorzystania istniejącego parku maszynowego. 

- Działania restrukturyzacyjne realizowane w TAURON Wydobycie w wielu obszarach w połączeniu ze zwiększonym postępem robót przygotowawczych to dobry prognostyk dla osiągnięcia efektywności ekonomicznej. Każda realizowana przez nas inicjatywa jest zorientowana na działania proefektywnościowe, redukujące koszty i generujące wzrost wydajności pracy – podkreśla Tomasz Cudny.

Nie zmniejszając bezpieczeństwa pracy górników spółka dąży systematycznie do obniżenia bazy kosztów stałych w celu dostosowania ich do realnych poziomów produkcji, wynikających z możliwości technicznych zakładów górniczych oraz z prognozowanego zapotrzebowania rynkowego na węgiel energetyczny. (Tauron)

Reklama

Komentarze

    Reklama