Reklama

Górnictwo

Na Śląsku powstał zespół dla inicjatywy regionów górniczych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Lobbing na rzecz włączenia nowych projektów, w tym oddolnych, do inicjatywy Coal Regions in Transition (CRiT) i pozyskania środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej – to niektóre cele nowego zespołu, utworzonego przez zarząd woj. śląskiego.

O rozpoczęciu prac przez „Zespół regionalny dla Inicjatywy regionów górniczych” poinformowało w czwartek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego. Jak zaznaczono, to nowa inicjatywa zarządu województwa, bezpośrednio wiążąca się z uczestnictwem regionu w unijnej inicjatywie Coal Regions in Transition (wsparcia regionów górniczych będących w transformacji).

Zgodnie z informacją urzędu marszałkowskiego priorytetem zespołu w najbliższej perspektywie będą prace na rzecz włączenia nowych projektów, w tym oddolnych, do planu działań transformacyjnych czy zacieśnienie współpracy międzyregionalnej w ramach CRiT, w tym na poziomie międzynarodowym. 

Jednym z celów nowego zespołu ma też być lobbing na rzecz „pozyskania adekwatnych środków na transformację regionów górniczych w ramach utworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (zaproponowanego przez Parlament Europejski w ramach prac nad nową wieloletnią perspektywą finansową UE po 2020 r. - PAP). 

Zespołowi regionalnemu przewodniczy marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, który zaprosił do niego przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Głównego Instytutu Górnictwa, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (reprezentantów miast: Katowice, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Marklowice).  

Zaproszenie do prac w zespole marszałek skierował również do strony rządowej m.in.: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (oba resorty koordynują działania strony polskiej w inicjatywie), wojewody śląskiego, a także do przedstawicieli spółek węglowych. 

Na początku marca br. resort energii podał, że Komisja Europejska zaakceptowała dotychczas 6 z 19 polskich projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Coal Regions in Transition. Wiceminister Tomasz Dąbrowski podczas obrad sejmowej podkomisji informował, że zgłoszone projekty są omawiane z przedstawicielami KE podczas kolejnych spotkań – ostatnie odbyło się w listopadzie ub. roku, następne zaplanowano na początek kwietnia br. 

Dotychczas KE zaakceptowała projekty dot. rozbudowy systemu zarządzania terenami pogórniczymi w woj. śląskim, stworzenia ogólnodostępnej platformy informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP), walki ze smogiem w wielorodzinnych budynkach komunalnych, uruchomienia platformy informacyjno-edukacyjnej InfoSMOG-MED, budowy regionalnej platformy aktywizacji gospodarczej, modernizacji Parku Śląskiego w Chorzowie oraz wartego ponad 100 mln zł przedsięwzięcia antysmogowego „Silesia pod błękitnym niebem”. 

Oprócz przedsięwzięć z woj. śląskiego, swoje projekty przygotowują także inne regiony, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach inicjatywy: Dolny Śląsk i Wielkopolska.  

Projekty zgłaszane w ramach Coal Regions in Transition dotyczą trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń tak, aby możliwe było posadowienie tam innych gałęzi przemysłu - przyszłościowych z punktu widzenia regionów i miejsc pracy. Projekty mogą realizować zarówno samorządy, uczelnie czy instytucje badawcze, jak i podmioty gospodarcze.

Obecnie trwają prace dotyczące szczegółowych źródeł finansowania projektów, które będą realizowane w ramach unijnej inicjatywy. Prawdopodobnie będzie to połączenie środków unijnych i krajowych; polscy europarlamentarzyści zabiegają, by jak największa część środków pochodziła z funduszy europejskich. 

W trakcie prac Parlamentu Europejskiego nad przyszłymi ramami finansowymi przy okazji sprawozdania okresowego w sprawie wieloletnich ram finansowych postulowano utworzenie specjalnego funduszu dla regionów górniczych w kwocie 4,8 mld euro - z inicjatywy b. premiera i b. przewodniczącego PE Jerzego Buzka. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju sygnalizowało ostatnio, że do 19 projektów zgłoszonych przez Polskę do inicjatywy ma dołączyć kolejny, dotyczący inwestycji w innowacje społeczne, a współfinansowany z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.(PAP) 

Reklama

Komentarze

    Reklama