Reklama

Górnictwo

MPiT i ME: dzięki nowym przepisom z domów znikną najgorszej jakości paliwa stałe

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Dzięki wydanym przez resort energii rozporządzeniom z rynku mają zniknąć nieprzystosowane do spalania w domach paliwa stałe - podkreślają we wspólnym komunikacie resorty przedsiębiorczości i energii.

Z rynku detalicznego znikną paliwa nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty, a od lipca 2020 r. taki los spotka też gorszej jakości miały węglowe. Ministerstwa dodają, że miałami węglowymi będzie można jednak palić do końca czerwca 2020 roku.

Resorty przedsiębiorczości i technologii oraz energii wskazały we wspólnym komunikacie, że wydanie przez ministra energii rozporządzeń dot. m.in. wymagań jakości dla paliw stałych, to realizacja jednego z trzech najważniejszych filarów rządowego programu antysmogowego Czyste Powietrze.

Rozporządzenia to efekt znowelizowanej 5 lipca br. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która wprowadziła m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa. Dwa pozostałe działania to - jak podkreślono w komunikacie - wydane w ubiegłym roku rozporządzenie dot. jakości kotłów (od lipca br. nie można kupić kotłów o niższej niż piąta klasa emisyjności), a także uruchomiony w wrześniu nabór wniosków do programu termomodernizacji i wymiany pieców w polskich domach.

"Przepisy rozporządzenia o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzględniają możliwości nabycia paliw przez gospodarstwa domowe" – przekonuje, cytowany w komunikacie, szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

Jak dodaje jego zastępca, wiceminister Grzegorz Tobiszowski, dzięki nowym przepisom z rynku detalicznego mają zostać wyeliminowane paliwa nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty. "Poprawa jakości powietrza jest procesem, na który składa się wiele elementów, m.in. wyeliminowanie spalania śmieci, jakość kotłów, jakość paliw czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza" – wskazał wiceszef resortu energii.

Cytowana w komunikacie, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wskazała, że liczy na to, iż działania rządu w ciągu najbliższych lat przyniosą wymierne efekty w walce ze smogiem. W jej ocenie ustawa i rozporządzenia pomogą wyeliminować z rynku paliwa stałe nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych i w ewolucyjny sposób poprawią ich jakość.

Ministerstwa zwracają uwagę, że ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia do niej tworzą system, na który składają się: ustawowy zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliw, czyli mułów i flotokoncentratów; zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego, tzw. niesortu; wprowadzenie świadectw jakości paliw stałych, których będzie można zażądać, kupując węgiel.

A także stworzenie systemu kontroli składów węgla przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Handlową. Na działania tych trzech instytucji w tym obszarze trafi do 2027 r. – dodatkowo - ponad 78 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, "w trakcie prac nad brzmieniem finalnej wersji rozporządzeń wykonawczych Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Środowiska osiągnęły porozumienie co do parametrów jakościowych miałów węglowych, definiowanych w tabelach 5 i 6 rozporządzenia w sprawie norm jakości paliw stałych”.

W efekcie tych ustaleń – czytamy - tabela nr 5 definiuje normy jakościowe w sposób odpowiadający standardom uchwał antysmogowych przyjętych na terenie ośmiu województw w Polsce. Natomiast obrót miałami zdefiniowanymi w tabeli 6 dla potrzeb spalania ich w źródłach o mocy poniżej 1 MW, dopuszczony będzie jedynie do 30 czerwca 2020 roku (klauzula derogacyjna), a po upływie tego czasu minimalny standard jakościowy wyznaczać będą parametry jakościowe ustalone w tabeli nr 5.

Dodano, że mając na uwadze fakt, iż miały o parametrach jakościowych zdefiniowanych w tabeli nr 6 wykorzystywane są głównie jako paliwo stosowane w kotłach o wyższej mocy przez rolników, przedsiębiorstwa ogrodnicze, czy małe zakłady produkcyjne, resorty energii oraz przedsiębiorczości i technologii "uzgodniły dokonanie nowelizacji przepisów ustawy o normach jakości paliw, która spowoduje, że miały węglowe zdefiniowane w tabeli 6 będą mogły być nabywane w okresie przejściowym (tj. do 30 czerwca 2020 r.) jedynie przez podmioty wykorzystujące te paliwa dla potrzeb działalności gospodarczej, działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie czy też warzywnictwie".

W komunikacie poinformowano ponadto, że podczas prac nad rozporządzeniami uzgodniono m.in. redukcję dopuszczalnego poziomu siarki, jaki będzie mógł zawierać węgiel.

"Cieszę się, że przepisy dotyczące norm jakości paliw zaczną obowiązywać jeszcze przed nadejściem pełnego sezonu grzewczego w tym roku. To będzie pierwszy sezon grzewczy, w którym sprzedawcy paliw stałych będą musieli przekazywać swoim klientom świadectwa jakości paliw stałych, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w tych świadectwach. Jestem przekonany, że to przyczyni się do głębokiego wzrostu świadomości konsumenckiej, a przez to również do poprawy jakości powietrza w Polsce" - podsumował Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama