• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

ME: polskie firmy mogą wesprzeć górnictwo Bangladeszu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W ciągu kilkunastu lat Bangladesz chce kilkakrotnie zwiększyć wydobycie węgla i rozwijać energetykę opartą o ten surowiec; w realizacji tych planów mogą pomóc polskie firmy - wskazują przedstawiciele resortu energii, którzy w ostatnich dniach odwiedzili Bangladesz, by rozmawiać o współpracy.

"Nasze firmy są gotowe do realizacji dużych przedsięwzięć przemysłowych. To, co możemy zaoferować partnerom z Bangladeszu, to m.in. wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dostawy rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń górniczych. Potencjał dla rozwoju naszej współpracy bilateralnej jest ogromny i powinniśmy go wykorzystać dla wzmocnienia gospodarek obu krajów" - zadeklarował przewodniczący polskiej delegacji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, cytowany w środowym komunikacie prasowym resortu.

Wcześniej polska misja odwiedziła Indie, gdzie m.in. podpisano porozumienie o współpracy w górnictwie, zakładające stworzenie dogodnych warunków do kooperacji polskich i indyjskich firm przemysłu węglowego. Przedstawiciele resortu liczą, że również Bangladesz, gdzie rośnie wydobycie węgla oraz udział tego surowca w energetyce, może stać się miejscem zaangażowania polskich firm w tym sektorze. O współpracy wiceminister Tobiszowski rozmawiał w Dhace z ministrem energii i zasobów mineralnych Bangladeszu Nasrulem Hamidem i ministrem spraw zagranicznych A.K. Abdulem Momenem.

"Polska, ze światowej klasy wiedzą i doświadczeniem w branży wydobywczej, energetycznej i metalurgicznej, jest gotowa wspierać Bangladesz w trwającym procesie transformacji i modernizacji swojego przemysłu wydobywczego. Chcemy także zapoznać się z doświadczeniami globalnymi w tym zakresie" - zadeklarował wiceszef resortu energii.

Z danych Ministerstwa Energii wynika, że gospodarka Bangladeszu należy do najszybciej rozwijających się na świecie, o średnim wzroście PKB w ostatniej dekadzie powyżej 6 proc. Kraj ten stoi przed olbrzymimi wyzwaniami infrastrukturalnymi, m.in. w przemyśle wydobywczym, a także w energetyce, w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię.

Energetyka Bangladeszu oparta jest na gazie, a węgiel ma niewielki, ok. 2,5-procentowy udział w miksie energetycznym. Władze planują jednak zwiększenie udziału węgla w produkcji energii nawet do 50 proc. w 2022 r., dzięki budowie nowych elektrowni. Wielkość wydobycia węgla, wynosząca w 2015 r. ok. 8,5 mln ton rocznie, do roku 2030 ma wzrosnąć do 80 mln ton, zasilając nowe elektrownie węglowe o łącznej mocy 20 tys. megawatów.

W budowie nowych kopalń i udostępnianiu nowych złóż węgla mogą pomóc polskie przedsiębiorstwa. "Polskie firmy górnicze i okołogórnicze mogą zaoferować partnerom kompleksową ofertę sektora węglowego, obejmującą realizację studium wykonalności kopalń, ich wybudowanie i wyposażenie, transfer technologii (...), rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, szkolenia i współpracę ekspercką" - podało Ministerstwo Energii.

Już trzy lata temu, podczas wizyty w Dhace ówczesnego wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, strona polska przedstawiła kompleksową ofertę sektora węglowego, obejmującą także atrakcyjne finansowanie w postaci niskooprocentowanego (rządu 1-2 proc.) kredytu rządowego.

"Strona bangladeska wyraziła duże zainteresowanie całą ofertą oraz jej poszczególnymi aspektami. By ułatwić inwestycje polskich firm na tamtejszym rynku, strona bengalska była nawet gotowa przyjąć specjalna ustawę, która pozwoliłaby na eksploatację złóż węgla, ropy i gazu bez przetargu (z opcji takiej skorzystały dotychczas Gazprom i Sinopec). Wtedy jednak strona polska nie podjęła jednak żadnych działań w tej sprawie" - czytamy w komunikacie ME.

W rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Bangladeszem ma pomóc m.in. polski konsul honorowy w tym kraju. Podczas seminarium na temat współpracy w przemyśle węglowym wiceminister Tobiszowski uroczyście wręczył dotychczasowemu konsulowi honorowemu RP w Dhace Eshadurowi Rahmanowi nominację na generalnego konsula honorowego RP w Bangladeszu.

Przed wizytą w Bangladeszu polska delegacja odwiedziła Indie, gdzie podpisano porozumienie, mające tworzyć warunki do przyszłej współpracy firm z obu krajów w dziedzinie przemysłu węglowego. Chodzi nie tylko o poszukiwania i wydobycie węgla, ale także m.in. stosowanie tzw. czystych technologii węglowych oraz wymianę informacji i doświadczeń instytutów i środowisk akademickich działających w tym obszarze.

W ostatnich latach polsko-indyjska współpraca w dziedzinie górnictwa została zintensyfikowana. M.in. w styczniu 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy woj. śląskiego z indyjskim regionem Bengal Zachodni, a w kwietniu 2018 r. - porozumienie o współpracy polskich firm z branży górniczej i organizacji wspierających ich inwestycje w Indiach.

Liderem współpracy jest Jastrzębska Spółka Węglowa - największy producent węgla koksowego w UE - która w listopadzie 2017 r. podpisała porozumienie o długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu z Essar Steel, jedną z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego. JSW rozmawia też z Coal India Ltd. - jednym z największych producentów węgla w świecie - o świadczeniu usług odmetanowania pokładów węgla.

jw/pap

Komentarze