Reklama

Górnictwo

Koksownia Victoria z nowym prezesem

Fot. WZK Victoria S.A.
Fot. WZK Victoria S.A.

Należąca do grupy Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) koksownia Victoria w Wałbrzychu planuje kontynuację rozwojowych inwestycji: modernizację sortowni i kompleksowe zagospodarowanie gazu koksowniczego. Od wtorku spółką kieruje nowy prezes Jarosław Kossowski.

Jak podało we wtorek TFS, Kossowski – menedżer związany zawodowo z Towarzystwem Finansowym Silesia - zastąpił na stanowisku prezesa Zakładów Koksowniczych Victoria Katarzynę Dawidczyk, która kierowała spółką od stycznia tego roku. Zadaniem nowego szefa jest m.in. realizacja kluczowych dla spółki inwestycji, wśród nich modernizacji sortowni.

„Tzw. sortownia gruba to jedno z kluczowych miejsc ciągu technologicznego koksowni, mających duże zasadnicze znaczenie dla jakości wytwarzanego produktu. Modernizacja umożliwi dostarczanie koksu o parametrach oczekiwanych przez odbiorców” – powiedziała PAP prezes TFS Jadwiga Dyktus.

Zakłady Koksownicze Victoria rozstrzygnęły już przetarg na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji sortowni – projekt będzie gotowy do wiosny przyszłego roku, a prace zakończą się późną jesienią 2020 r. W efekcie koksownia uzyska możliwość rozsiewu koksu na różne frakcje, w zależności od potrzeb klientów. Do pomiaru wielkości brył koksu wykorzystane zostaną urządzenia najnowszej generacji.

Prezes Dyktus przypomniała, że modernizacja sortowni to kolejna znacząca inwestycja w wałbrzyskiej koksowni, po oddaniu do użytku w grudniu 2017 r. nowej baterii koksowniczej za ponad 130 mln zł. Inny strategiczny projekt, realizowany równolegle z pracami dotyczącymi sortowni, to optymalne zagospodarowanie gazu koksowniczego, powstającego w procesach produkcyjnych. Dotychczas gaz był sprzedawany zewnętrznej spółce Mercury Energia.

„Oddanie do użytku baterii nr 6 spowodowało zwiększenie ilości produkowanego gazu i konieczność podjęcia strategicznej decyzji co do sposobu jego zagospodarowania” – wyjaśniła wiceprezes TFS Monika Domańska.

Zarząd koksowni zlecił analizę rozwoju energetyki w Victorii przy wykorzystaniu gazu koksowniczego. Rozważana jest m.in. budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego na gaz koksowniczy, instalacja baterii silników spalinowych lub warianty mieszane. Inny analizowany scenariusz zakłada zakup i modernizację elektrowni Mercury.

Zdaniem przedstawicieli TFS, koksownię, która prognozuje na 2018 rok rekordowy zysk, stać obecnie na inwestycje rozwojowe. W ocenie prezes Dyktus, objęcie akcji Victorii przez Towarzystwo Finansowe Silesia i Agencję Rozwoju Przemysłu przed dwoma laty było pozytywnym impulsem dla Victorii.

Na przełomie września i października minęły dwa lata od kiedy dwie należące do Skarbu Państwa - TFS i ARP – kupiły akcje Victorii od realizującej wówczas program naprawczy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dominującym akcjonariuszem, z udziałem 58,4 proc., zostało TFS. Po dwóch latach inwestycji Towarzystwo jest zadowolone z jej efektów oraz wyników, jakie w tym czasie osiągnęła koksownia.

„W minionych dwóch latach nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej Zakładów o blisko 8 proc., do poziomu prawie 600 mln zł. Koksowni pomogła m.in. koniunktura na rynku – w ub. roku jej przychody wzrosły o ponad 45 proc., a zysk netto przekroczył 20,3 mln zł i był najwyższy od dziesięciu lat” – przypomniała wiceprezes Domańska.

W tym roku WZK Victoria prognozują roczne przychody na poziomie 600 mln zł, a zysk netto powyżej 32 mln zł – po ośmiu miesiącach tego roku było to ok. 28,5 mln zł – więcej od zysku w całym minionym roku. Spółka – według danych TFS – zwiększyła rentowność majątku i sprzedaży oraz notuje wysokie wskaźniki płynności.

Prezes przypomniała, że po przejęciu koksowni przez nowych właścicieli jesienią 2016 r. w spółce przeprowadzono audyt, dotyczący wszystkich aspektów jej działalności – produkcji, finansów czy polityki handlowej. „Wnioski z audytu zostały wdrożone. Tam, gdzie mogły pojawić się wątpliwości, sprawy są analizowane przez powołane do tego służby” - wyjaśniła prezes Dyktus.

Przed kilkoma miesiącami w prasie pojawiły się informacje dotyczące rozmów między TFS a ARP na temat skupienia własności wałbrzyskiej w koksowni przez jednego z tych akcjonariuszy. Spółki nie komentowały wówczas tych doniesień. Również obecnie TFS nie udziela szczegółowych informacji na ten temat.

„Z pewnością koksownia potrzebuje stabilnego właściciela, zaangażowanego w jej rozwój i znającego rynek, na którym działa. Decyzje właścicielskie dotyczące poszczególnych podmiotów zawsze wynikają z przyjętej strategii” – oceniła wiceprezes Domańska, zastrzegając, że o ewentualnych nowych akwizycjach bądź sprzedaży spółek z grupy kapitałowej TFS zawsze informuje po finalizacji ewentualnych transakcji.

Obecnie zarząd WZK Victoria pracuje w czteroosobowym składzie. Obok prezesa Jarosława Kossowskiego zarząd tworzą: Małgorzata Zydek, odpowiedzialna za inwestycje i produkcję, Patrycja Wolska odpowiedzialna za finanse oraz Michał Bednarek, który odpowiada za handel.

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama