Górnictwo

Miedziowy gigant z dodatkowymi 440 milionami złotych finansowania od EBI

Fot. www.kghm.com
Fot. www.kghm.com

Zarząd KGHM podpisał aneks do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

KGHM konsekwentnie realizuje założenia Strategii dotyczące stabilności finansowej i kontynuuje działania zmierzające do oparcia struktury finansowania Grupy Kapitałowej na instrumentach długoterminowych. Bank unijny zwiększa możliwość wsparcia dla inwestycji Spółki służących wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz ograniczeniu emisyjności.

Reklama
Reklama

Największy europejski producent miedzi KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę (aneks) o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln PLN w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych. Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln PLN podpisanej pod koniec 2017 r., tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 miliarda PLN. 

– Zgodnie z przyjętą Strategią optymalizujemy nasze finansowanie, stawiając na efektywność i elastyczność. Podpisany dziś aneks zwiększa kwotę udzielonego finansowania do 1,34 miliarda złotych i dowodzi naszej biznesowej wiarygodności. Ta dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagwarantowania przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i stabilnej produkcji – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Andrzej Kensbok, Wiceprezes KGHM ds. Finansowych podkreślił, że transakcja potwierdza dobre relacje firmy z rynkiem i wpisuje się w krajową politykę finansową. – Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych – dodał Wiceprezes Kensbok. 

Gwałtowne zmiany na rynkach wywołane pandemią COVID-19 nie powstrzymują firm przed realizacją planów inwestycyjnych. A światowe trendy obejmujące zrównoważony rozwój i działania proklimatyczne, opierają się na zastosowaniach wykorzystujących miedź i jej unikalne właściwości jako surowca. Sektory te obejmują m.in. energię odnawialną i pojazdy elektryczne.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce, powiedziała: – EBI z satysfakcją zwiększa długoterminowe finansowanie największego europejskiego producenta miedzi w celu ułatwienia Spółce realizacji programu modernizacji produkcji. Plany inwestycyjne KGHM przyczynią się do zapewnienia zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo podaży istotnych surowców – w szczególności miedzi i srebra. Metale te znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu i wielu technologiach. Zrównoważony dostęp do surowców, w tym miedzi, jest niezbędny do zapewnienia zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek. Stoi to w zgodzie z długofalowymi celami polityki kredytowej EBI. 

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie 4 transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. (KGHM)

Komentarze