Reklama

Górnictwo

KGHM współzałożycielem Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Współpraca polskich spółek wydobywczych w skutecznym realizowaniu projektów według najnowszych standardów w tej dziedzinie to cel Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle (AZP). Jej współzałożycielem, wraz z innymi przedsiębiorstwami z branży, jest KGHM Polska Miedź S.A. Miedziowy koncern na projekty inwestycyjne przeznacza średnio 2 mld zł rocznie.

– Naszym założeniem jest wymiana doświadczeń firm realizujących podobne, często bardzo złożone projekty inwestycyjne, możliwość poznania różnych punktów widzenia oraz uniknięcie powielania tych samych błędów – mówił Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju.

Do Akademii przystąpiły firmy przemysłu wydobywczego, w tym: Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Inauguracyjnemu spotkaniu w centrali KGHM w Lubinie towarzyszyły warsztaty dla kierowników i członków zespołów projektowych.

Uczestnicy m.in. identyfikują i analizują ryzyka w konkretnych projektach. Pracują nad metodami reakcji. Poznają niekonwencjonalne sposoby komunikowania zmian w projektach na spotkaniach z zarządem, sponsorem czy bezpośrednim przełożonym. Planowane jest również przedstawienie gościom projektów KGHM: Kwatery Południowej na OUOW Żelazny Most i Pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica.

– Wybór tych projektów nie jest przypadkowy. Podkreślamy wyjątkowość procesu inwestycyjnego w KGHM. Budżety naszych projektów przekraczają nierzadko setki milionów złotych, a wykonywanie prac projektowych odbywa się w ramach spójnych elementów funkcjonującego ciągu produkcyjnego. Przygotowanie i realizacja inwestycji wymaga od zespołu i kierownika projektu umiejętnej i bezustannej koordynacji wielu działań towarzyszących: istniejącej infrastruktury, bieżącej produkcji czy konsultacji ze społecznościami lokalnymi – podkreślił Adam Bugajczuk.

Wymianę doświadczeń w dziedzinie zarządzania projektami zapoczątkowała już w 2019 roku Śląska Grupa Regionalna. Wchodzi ona w skład IPMA Polska, członka międzynarodowej organizacji International Project Management Association. IPMA Polska integruje środowisko zarządzających projektami i stwarza warunki do poznania rozwiązań i wymiany dobrych praktyk między firmami zarządzającymi projektowo z różnych branż. Dzięki posiadanemu systemowi międzynarodowej certyfikacji IPMA Polska pozwala również na podnoszenie kwalifikacji project managerów.

Reklama

Komentarze

    Reklama