Reklama

Górnictwo

KGHM radzi sobie pomimo pandemii. Rekordowy wzrost EBITDA

Fot. KGHM
Fot. KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku. Spółka zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA.

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej o 306 mln PLN do rekordowego poziomu 4 418 mln PLN dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+184 mln PLN; +6%) oraz Sierra Gorda (+257 mln PLN; +49%). Przyrost jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln PLN korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3%) oraz wyższych notowań srebra (+22%) i złota (+27%) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

„Wyniki produkcyjne Sierra Gorda są bardzo dobre w porównaniu do roku 2019. Podkreślaliśmy, że oczekujemy dobrych wyników od tej kopalni i to się dzieje. Poprawiamy wyniki, zmierzamy do zmaksymalizowania przerobu” - powiedział Radosław Stach, wiceprezes spółki.

Przedstawiciele zarządu KGHM stwierdzili jednak, że obecny rok był obciążający z uwagi na pandemię i jej gospodarcze następstwa. „Mamy spadek przychodów w spółkach krajowych, który jest wynikiem koronawirusa. Niektóre nasze spółki mają ekspozycję na tę sytuację” - powiedziała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Dodała ona jednak, że KGHM dobrze poradził sobie w nowych warunkach. „Jeśli chodzi o zadłużenie grupy kapitałowej, to w stosunku do końca ubiegłego roku spadło. Mieliśmy tu pozytywny wpływ przepływów środków pieniężnych oraz różnic kursowych i zmian gotówki na dług netto. To jest duże osiągnięcie, jeśli chodzi o warunki pandemiczne” - mówiła.

„Zwiększenie EBITDA nie było tylko efektem czynników od nas niezależnych, czyli np. notowań srebra lub złota. Ważny był też wpływ dyscypliny kosztowej oraz działań, które podjęliśmy już w zeszłym roku. W przypadku wyniku netto duży wpływ miały operacje niepieniężne, choćby w przypadku Sierra Gorda” - dodała Kreczmańska-Gigol.

KGHM/jw

  • KGHM

Komentarze