• Partner główny
  Logo Orlen

Górnictwo

KGHM publikuje wyniki produkcyjne i sprzedażowe za styczeń 2020

Fot. KGHM
Fot. KGHM

KGHM opublikował wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za styczeń 2020 roku. Wynika z nich, że w przypadku najważniejszych metali sprzedaż i produkcja była wyższa lub zbliżona do wielkości osiągniętej rok wcześniej. Wyjątek dotyczy molibdenu, ale spadek wynikał tutaj z realizacji planu Sierra Gorda, zakładającego na 2020 rok eksploatację stref o niższej zawartości tego metalu. 

Produkcja Grupy KGHM:

 • Produkcja miedzi płatnej wyniosła 58,4 tys. t, co oznacza poziom zbliżony do wielkości zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2019 roku, przy czym wzrost zanotowano w kopalni Sierra Gorda (+12%), natomiast spadek w KGHM International (-13%). W obydwu przypadkach główną przyczyną były uwarunkowania geologiczne – wzrost zawartości Cu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda i jej spadek w niektórych kopalniach KGHM International (Zagłębie Sudbury oraz Franke).
 • Produkcja srebra wyniosła 83,0 t i była wyższa od wielkości zrealizowanej w styczniu 2019 roku o 9%.
 • Produkcja TPM wyniosła 15,6 tys. troz. Wzrost produkcji (+28%) dotyczył KGHM Polska Miedź S.A. i Sierra Gorda, przy niewielkim spadku w KGHM International.
 • Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów, tj. 20% poniżej wielkości zrealizowanej w styczniu 2019 roku ze względu na niższą zawartość Mo w rudzie eksploatowanej w Sierra Gorda.

Sprzedaż Grupy KGHM:

 • Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 46,8 tys. ton i była wyższa o 4,6 tys. ton (+11%) w porównaniu do sprzedaży miedzi ze stycznia 2019 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A.
 • Sprzedaż srebra wyniosła 84,2 tony i osiągnęła poziom sprzedaży ze stycznia ubiegłego roku.
 • Sprzedaż TPM wyniosła 8,7 tys. troz i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku (-2%).
 • Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-10%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 31,9 tys. ton i była niższa o 2 tys. ton (-6%) w porównaniu do stycznia 2019 roku.
 • Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 101,5 ton i była niższa o 8,5 ton (-8%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Mniejsza ilość miedzi oraz srebra w koncentracie w porównaniu do stycznia 2019 roku wynika ze spadku wydobycia kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice. Związane jest to z koniecznością przesunięcia zasobów z czasowo wstrzymanych pól oddziału G-61 na inne zadania. Obecnie kopalnia uruchomiła prace na dwóch polach na szczególnych zasadach oraz pracuje nad możliwością eksploatacji pól w nowych lokalizacjach.
 • Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Spadek produkcji ze wsadów własnych wynika z mniejszego przerobu koncentratów własnych oraz odkładaniu anod na zapas, które zostaną zużyte w III kwartale roku 2020 w trakcie trwania 10-tygodniowego postoju remontowego Huty Miedzi „Głogów I”.
 • Produkcja srebra metalicznego wzrosła o 9% w porównaniu do stycznia 2019 roku.
 • Produkcja TPM (złota metalicznego) wzrosła o 77% w porównaniu do stycznia 2019 roku i wynika z większej ilości przerobionych koncentratów obcych o wyższej zawartości tego pierwiastka.

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 36,9 tys. ton i była wyższa o 5,6 tys. ton (+18%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku. Na różnicę wpływ miał między innymi uzgodniony z klientami harmonogram wysyłek katod Cu oraz wyższy poziom zapasu na koniec grudnia 2019 roku w porównaniu z grudniem 2018 roku umożliwiający nieco wyższą sprzedaż w styczniu bieżącego roku.
 • Sprzedaż srebra wyniosła 82,4 tony i była na tym samym poziomie co sprzedaż zrealizowana w styczniu 2019 roku.
 • Sprzedaż TPM wyniosła 0,6 tys. troz i była niższa o 0,6 tys. troz (-50%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w styczniu 2019 roku. Różnica spowodowana była głównie wielkością zamówień oraz harmonogramem odbiorów klientów w poszczególnych miesiącach.

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.:

 • Produkcja miedzi wyniosła 4,6 tys. ton i była niższa o 0,7 tys. ton (-13%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Spadek produkcji miedzi płatnej wynikał ze spadku produkcji w kopalni Franke (o 0,7 tys. ton) oraz w Zagłębiu Sudbury (o 0,3 tys. ton), pomimo wyższej o 0,3 tys. ton produkcji miedzi w kopalni Robinson. Niższa produkcja miedzi w kopalni Franke oraz w Zagłębiu Sudbury w styczniu 2020 roku w porównaniu r/r wynikała głównie z niższej zawartości miedzi w rudzie. Wzrost produkcji miedzi w kopalni Robinson wynikał z wyższej zawartości miedzi w rudzie oraz wyższych uzysków.
 • Produkcja TPM wyniosła 5,3 tys. troz i była nieznacznie niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Niższa produkcja metali szlachetnych wynikała ze spadku produkcji TPM w Zagłębiu Sudbury (o 0,2 tys. troz – niższe zawartości metali szlachetnych w rudzie), pomimo wyższej produkcji złota w kopalni Robinson (o 0,1 tys. troz - wyższa zawartość złota w rudzie).
 • Produkcja molibdenu wyniosła 0,06 mln funtów i była 3-krotnie wyższa od produkcji zrealizowanej w styczniu 2019 roku z powodu wysokiego uzysku.

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.:

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 5,6 tys. ton i była niższa o 1,3 tys. ton (-19%) w porównaniu do sprzedaży ze stycznia 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson o ok. 0,5 tys. ton (uwarunkowana nieco niższym wolumenem sprzedanego koncentratu) oraz katod Franke (spowodowana niższą produkcją). Ze względu na niższą produkcję płatnej miedzi (niższa zawartość Cu w rudzie) nieco niższą sprzedaż (o ok. 0,3 tys. ton) odnotowano także w przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury. Niezmienione wyniki sprzedażowe w porównaniu ze styczniem 2019 roku osiągnęła natomiast kopalnia Carlota.
 • Sprzedaż TPM wyniosła 5,9 tys. troz i była porównywalna do poziomu osiągniętego w styczniu ubiegłego roku (+4%).
 • Sprzedaż srebra wyniosła 0,6 tony i była wyższa o 0,3 tony (+100%) w porównaniu ze sprzedażą stycznia 2019 roku. Na wzrost wpłynęła wyższa sprzedaż srebra zawartego w koncentracie Robinson wynikająca z wyższej zawartości płatnego Ag w sprzedanym w styczniu bieżącego roku materiale.
 • Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,04 mln funtów i była wyższa o 0,02 mln funtów (+100%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż w styczniu 2020 roku była odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie (wyższej o ok. 0,02 mln funtów).

Fot. KGHM

Produkcja Sierra Gorda (55%):

 • Produkcja miedzi wyniosła 5,6 tys. ton i była wyższa o 0,6 tys. ton (12%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej w styczniu 2020 roku determinowany był wyższą zawartością miedzi w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019.
 • Produkcja molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-30%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Spadek produkcji molibdenu w styczniu 2020 roku był wynikiem mniejszej zawartości Mo w rudzie w stosunku do tożsamego okresu w roku 2019. 

Sprzedaż Sierra Gorda (55%):

 • Sprzedaż miedzi wyniosła 4,3 tys. ton i była wyższa o 0,3 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku (+8%). Przyczyną był wyższy (o ok. 2,5 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w styczniu bieżącego roku, wynikający z wyższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek.
 • Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-10%). Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
 • Sprzedaż srebra wyniosła 1,1 tony i była wyższa o 0,1 tony (+10%).
 • Sprzedaż TPM wyniosła 2,2 tys. troz i była wyższa o 0,2 tys. troz (+10%).
 • Głównym powodem wzrostu sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, nieco wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu w styczniu tego roku.

(KGHM)

Komentarze