Reklama

Górnictwo

KGHM opracowuje własną politykę klimatyczną

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Oddziaływanie KGHM na otoczenie, w tym klimat, ale i wpływ samych zmian klimatu na operacje Spółki oraz Grupy Kapitałowej, redukcje emisji CO2, poszukiwanie nowych technologii dekarbonizacyjnych i poprawa efektywności energetycznej - KGHM inauguruje kluczowy etap przygotowywania swojej polityki klimatycznej. Najważniejsze rezultaty prac poznamy jeszcze w tym roku.

Finalizacja toczących się od kilkunastu miesięcy prac przewidziana jest na ostatni kwartał bieżącego roku. Dziś podczas spotkania w siedzibie Firmy w Lubinie przedstawiciele Spółki omówili m.in. aktualny status i harmonogram prac oraz dalszy podział zadań w kluczowym etapie projektu.

– Nadążamy za współczesnymi trendami, które towarzyszą naszemu biznesowi. A nawet je wyprzedzamy. Wydajemy setki milionów złotych na dostosowanie produkcji do obowiązujących wymogów. Jesteśmy coraz bardziej neutralni dla środowiska. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną. Nie uciekniemy i nie chcemy uciekać przed rzeczywistością. Intensywnie pracujemy nad tym dokumentem - podkreśla Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

image

Reklama

Z każdym rokiem rosną wymogi nakładane na przemysł zarówno przez unijne, jak i krajowe prawodawstwo. Spółki muszą stawać się bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów, dążyć do dalszego ograniczania emisji, minimalizować wpływ na klimat i środowisko w którym operują, ograniczać ślad węglowy.

KGHM z wizją

KGHM już w 2019 roku w raporcie niefinansowym zapowiedział przygotowania do stworzenia polityki klimatycznej Spółki. Miedziowy lider w branży wydobywczej m.in. analizował wpływ zmian klimatu na model biznesowy czy badał sytuację dotyczącą globalnego wzrostu temperatury i jego skutków związanych z kosztami korzystania ze środowiska.

Specjaliści z KGHM poszukują technologii pozwalających obniżać ślad węglowy poprzez obniżenie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz pracują na poprawą efektywności energetycznej i podniesieniu poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Na jakim etapie jesteśmy?

W KGHM trwa gromadzenie niezbędnych informacji, wiedzy i danych na temat emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej. Na podstawie analiz wytypowane zostaną dalsze sposoby na poprawę zarządzania emisjami i ich redukcji. Końcowym etapem będzie przygotowanie dokumentu kierunkowego oraz realizujących go procedur.

Do udziału  w pracach i wyrażenia swojej opinii zaproszeni zostaną naukowcy oraz lokalni interesariusze KGHM z Dolnego Śląska. Cały proces zakończy się wdrożeniem polityki i towarzyszących jej regulacji.
Eksperci pracują dla KGHM

W rozpoczętej właśnie fazie prac KGHM Polska Miedź S.A. wspierany będzie przez wyłonionego w postępowaniu zakupowym doradcę – firmę Ernst & Young Sp. z o.o. Consulting Sp. Komandytowa. Spółka jest polskim przedstawicielem EY, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, audytu i zarządzania ryzykiem.

– Szacuje się, że jedna tona miedzi zastosowana w zielonych technologiach może ograniczyć emisję CO2 aż do 7,500 ton, a do 2050 r. miedź może przyczynić się do redukcji emisji w UE aż o 25 %. Do 2030 przewidywane jest podwojenie wydobycia miedzi na świecie pomimo rosnącego rynku wtórnego. Sektor wydobycia oraz hutnictwa miedzi, a zatem także KGHM Polska Miedź S.A., może być zatem jednym z głównych beneficjentów Zielonego Ładu – twierdzi Bogdan Dobrzeniecki, dyrektor EY doradzający KGHM w przygotowaniu polityki klimatycznej.

Planujemy i przewidujemy

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, KGHM Polska Miedź S.A. należy do najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie Spółka od lat z powodzeniem dąży do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, czego wyrazem jest m.in. ponad 99% redukcja emisji związków siarki i pyłów.

W trosce o klimat miedziowy gigant podjął też ambitny program transformacji energetycznej, w ramach którego intensywnie rozwija własne odnawialne źródła energii oraz bada możliwości wykorzystywania w swoich kopalniach elektrycznych pojazdów i maszyn górniczych.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. w jeszcze większym stopniu ograniczy emisje bezpośrednie i pośrednie oraz poprawi swoją efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko dalsze ograniczenie śladu środowiskowego Spółki, ale także jej lepsze dostosowanie do zmian otoczenia rynkowego wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2.

  • KGHM

Komentarze