Reklama

Górnictwo

KGHM objął patronatem szkołę wyższą z kierunkiem górnictwo i geologia

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Nowe możliwości rozwoju uczelni i studentów - KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął współpracę z Uczelnią im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Miedziowa spółka objęła patronatem kierunek górnictwo i geologia.

- Nasza branża potrzebuje specjalistów i często są to zawody bardzo specyficzne, uwzględniające potrzeby oddziałów, które jako jedyne w Polsce produkują i przerabiają miedź. Dotychczasowa współpraca ze szkołami zawodowymi oraz średnimi przynosi świetne efekty i teraz chcemy ten sam model przełożyć na wyższy poziom edukacji – powiedziała Arleta Chorąży, dyrektor departamentu efektywności zawodowej pracowników KGHM.

W Zagłębiu Miedziowym w sumie funkcjonuje 8 zespołów szkół z klasami pod patronatem KGHM.  W programie promującym kompetencje zawodowe, tylko w tym roku szkolnym uczestniczy ponad 1600 uczniów. 

Teraz podobnym porozumieniem objęto polkowicką uczelnię. Zakłada się jej współpracę z firmą w dopasowaniu profilu kształcenia teoretycznego i praktycznego studentów kierunku górnictwo i geologia do rzeczywistych wymagań rynku. KGHM jest największym pracodawcą na Dolnym Śląsku i jednym z największych w kraju. 

Porozumienie podpisane pomiędzy miedziową spółką, a Uczelnią im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach budować będzie m.in. działania w zakresie prowadzenia studiów dualnych i długoletnią współpracę pomiędzy stronami. Studia dualne to popularny sposób kształcenia specjalistów w krajach zachodnioeuropejskich. Połączenie zajęć teoretycznych z praktyką to doskonały sposób na rozwijanie tych kompetencji, które są kluczowe z punktu widzenia pracodawcy. To również sposób na to, aby absolwenci tych kierunków byli gotowi do wejścia na rynek pracy od razu po zakończeniu edukacji. 

- Problemem pracodawców w zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych jest długi okres ich adaptacji do wykonywania pracy w organizacji. Studia dualne są doskonałym sposobem na to, aby poprzez projektowanie programów studiów w oparciu o rzeczywiste zagadnienia technologiczne skrócić ten czas maksymalnie. Współpracujemy z Uczelnią im. Wyżykowskiego od lat – nasi pracownicy są tam wykładowcami, wielu naszych pracowników jest już studentami tej uczelni – dodaje Arleta Chorąży.

Porozumienie pomiędzy KGHM, a uczelnią noszącą imię odkrywcy Polskiej Miedzi przewiduje także m.in. wspólne organizowanie kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych, seminariów i konferencji, wymianę doświadczeń i promocji wspólnych osiągnięć, współpracę przy realizacji prac dyplomowych i naukowych pracowników KGHM. (KGHM)

Komentarze