Reklama

Górnictwo

JSW ogłosiła trzech nowych wiceprezesów

Fot. JSW/Dawid Lach
Fot. JSW/Dawid Lach

Sebastian Bartos, Robert Ostrowski i Edward Paździorko będą wiceprezesami Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zdecydowała rada nadzorcza spółki, która w piątek przesłuchała kandydatów do nowego zarządu. Nie wybrano nowego prezesa JSW - jego obowiązki nadal pełni delegowany przez radę Stanisław Prusek.

Ogłoszone 12 lipca postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

W piątek w siedzibie JSW Rada przesłuchiwała kandydatów do zarządu. Jak podano w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę komunikacie, zdecydowano o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW będzie odpowiadał za handel, Roberta Ostrowskiego, który zajmie się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Sebastian Bartos rozpoczął już pełnienie nowej funkcji, Robert Ostrowski obejmie stanowisko 3 sierpnia, a Edward Paździorko 1 września. Ostrowski w przeszłości przez kilka lat był już wiceprezesem JSW ds. ekonomiki i finansów, zaś Paździorko był dotąd wiceprezesem innej górniczej spółki - Tauron Wydobycie. Sebastian Bartos jest zawodowo związany z JSW - dotąd był w spółce dyrektorem biura handlu koksem i węglopochodnymi.

Rada nie wyłoniła na razie nowego prezesa JSW - jego obowiązki nadal będzie pełnić (do czasu powołania nowego prezesa, ale nie dalej niż do 15 sierpnia) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. W piątek Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, zanim obejmie ją Edward Paździorko.

Inny delegowany 9 lipca do zarządu członek Rady, dyrektor Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych Michał Rospędek, nie będzie już pełnił funkcji w zarządzie JSW.

Obowiązki wiceprezesa JSW ds. rozwoju, decyzją Rady, będzie na razie (do czasu powołania następcy) pełnił wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

Nowy wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Robert Ostrowski ostatnio był m.in. wiceprezesem i pełniącym obowiązki prezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, w sektorze energetycznym, węglowym i stalowym. Kierował m.in. spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, był wiceprezesem JSW, zajmował się finansami w Polskich Kolejach Linowych, kierował spółką Minerals Mining Group. Zawodową karierę zaczynał w dawnej Hucie Katowice.

Reklama

Reklama

Edward Paździorko, który 1 września obejmie stanowisko wiceprezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych, obecnie jest wiceprezesem spółki Tauron Wydobycie ds. technicznych. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. jako stażysta pod ziemią w mysłowickiej kopalni Wesoła, był m.in. ratownikiem górniczym. Później był m.in. dyrektorem technicznym katowickiej kopalni Murcki-Staszic, był też dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Polskiej Grupie Górniczej.

Sebastian Bartos, który został wiceprezesem ds. handlu, jest związany zawodowo z Jastrzębską Spółką Węglową - dotąd był w niej dyrektorem biura handlu koksem i węglopochodnymi, a wcześniej był m.in. dyrektorem ds. marketingu i handlu koksem w spółce Polski Koks z Grupy JSW, zamienionej później w firmę JSW Innowacje.

9 lipca Rada Nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z Rady prof. Stanisławowi Pruskowi. Ze stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju odwołano Tomasza Dudę, zaś z funkcji wiceprezesa ds. handlu - Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy ekonomiczne Jarosław Jędrysek, sam zrezygnował ze stanowiska, jako powód podając przyczyny osobiste. Dymisji Piontek i Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Barbara Piontek kierowała zarządem JSW od początku marca tego roku, zaś wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda pełnił tę funkcję od lutego 2020 r. Jarosław Jędrysek został wiceprezesem ds. ekonomicznych w maju br.; także wówczas do zarządu spółki dołączył - jako wiceprezes ds. handlu - Włodzimierz Hereźniak, który wcześniej, do stycznia br. był prezesem JSW. Przyczyn ostatnich zmian w zarządzie spółki nie podano.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama