Reklama

Górnictwo

JSW inwestuje w innowacyjną infrastrukturę górniczą

Fot: ARC Becker-Warkop
Fot: ARC Becker-Warkop

Jastrzębska Spółka Węglowa zrobiła kolejny krok w innowacyjne i nowatorskie rozwiązanie w transporcie kolejkami podwieszonymi. Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na konkretne sugestie pracowników kopalń.

JSW jako pierwsza spółka w polskim górnictwie zastosowała nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez firmę Becker-Warkop, które  jest bezpośrednią odpowiedzią na konkretne sugestie pracowników kopalń JSW  w obszarze mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych. W dużym uproszczeniu, chodzi o kolejki podwieszane, które mają swoje oświetlenie. Zestawy osobowe są podświetlane od dołu na biało podczas wsiadania i wysiadania załogi do kolejki i na czerwono, gdy kolejka jest w ruchu. Podczas transportu materiału kolejka oświetla stację materiałową, ponadto istnieje możliwość oświetlenia trasy transportu.

Pierwsze takie zestawy kolejkowe z mobilnym oświetleniem funkcjonują już w Ruchu Borynia i Zofiówka.  W Ruchu Borynia funkcjonuje kolejka z mobilnym oświetleniem stacji materiałowych na poziomie 838m , w  Ruchu Zofiówka wdrożono pierwsze mobilne oświetlania stacji  osobowych  na poziomie 900 m.

Mobilne oświetlenie stacji daje możliwość wyeliminowania dotychczas stosowanego na wszystkich polskich kopalniach węgla kamiennego oświetlenia stacjonarnych stacji budowanego na obudowie wyrobisk górniczych.

Zastosowanie tej technologii oświetlenia oraz możliwość jego wykorzystania nie tylko na stacjach, ale na długości całej trasy transportu przejazdu kolejki w znaczącym stopniu podnosi bezpieczeństwo i komfort pracy prowadzenia robót transportowych. Umożliwia oświetlenie trasy przejazdu w miejscach szczególnie niebezpiecznych o ograniczonych gabarytach wyrobisk górniczych, podczas transportu ładunków nie standardowych i wielkogabarytowych w warunkach wyrobiskach z gęstą zabudowaną infrastrukturą techniczna, np. rurociągami technicznymi, urządzeniami transportowymi urobku czy służącymi do przewietrzania wyrobisk.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania firmy Becker-Warkop w znaczącym stopniu podnosi bezpieczeństwo oraz obniża koszty prowadzenia robót transportowych. Po sprawdzeniu w warunkach dołowych rozwiązanie może zostać wprowadzone do wszystkich kopalń JSW.

- Przyglądamy się uważnie testowanym innowacjom, jeśli okaże się, że proponowana technologia długofalowo wpływa na poprawę efektywności prowadzonego przez nas procesu wydobywczego, to będziemy je stosować we wszystkich naszych kopalniach - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju JSW.

kn/JSW

Reklama

Komentarze

    Reklama