Reklama

Górnictwo

JSW chce być wiodącym producentem węgla koksowego w Europie

Fot. JSW
Fot. JSW

W piątek, 9 lutego na warszawskiej GPW Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego długofalową strategię rozwoju na lata 2018 – 2030. Najważniejszym celem strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, jak również wzrost wartości całej grupy.

Zwiększenie produkcji węgla, inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektowność zapewnią spółce stabilny rozwój oraz planowaną długoterminową marżę EBITDA powyżej 30%.

Najcenniejszy węgiel i koks

Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo, koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78%  produkcji grupy. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie  obowiązywania strategii będą kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72  do 85 %.

– Śmiało patrzymy w przyszłość,  posiadamy 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych,  co gwarantuje nam stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat.  Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca mówi Daniel Ozon, prezes JSW. – Nowa strategia zapewni spółce systematyczny rozwój oraz  funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję węgla o 20%. Jeśli chodzi o produkcję koksu to planujemy odtworzenie i utrzymanie mocy produkcyjnych na zbliżonym do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji.  

Jastrzębska Spółka Węglowa jest nastawiona na długoterminowy, zrównoważony oraz stabilny rozwój z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy.

Efektywność, innowacje oraz fundusz stabilizacyjny

Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Od 2025 roku na jednego pracownika przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie.  W spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program Efektywność. Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym runku surowcowym.

W strategii podkreślono wagę projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy zewnętrznych. Prowadzić je będzie utworzona w ubiegłym roku spółka JSW Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny o wartość 1,5 mld zł, którego głównym  celem będzie utrzymanie płynności finansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.  

CSR i zielone JSW

Strategia JSW zakłada nowoczesne podejście do zrównoważonego rozwoju, które poza tradycyjnymi działaniami społeczno-filantropijnymi zapewni zbudowanie optymalnych relacji z najbliższym otoczeniem  m.in. pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami i społecznością lokalną.  

Nowa strategia traktuje CSR zarówno jako narzędzie budowy wizerunku, jak i istotny element zarządzania spółką gwarantujący kompleksowe korzyści związane z długofalowym budowaniem wartości marki. Pomaga  m.in. w tworzeniu przewagi konkurencyjnej oraz zdrowej kultury organizacyjnej, budowie właściwego wizerunku węgla koksowego jako niezbędnego surowca w produkcji stali i wpływa na obniżenie kosztów pozyskania kapitału na rynku finansowym – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Strategia zakłada m.in. wdrożenie carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zastosowanie proekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu  JSW (np. elektryczne samochody czy fotowoltaika). Dbałość o środowisko stanowi integralną część trwałego rozwoju firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na odnawialne źródła energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach. Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników

Do 2030 r. JSW planuje zwiększyć zatrudnienia o około 1000 osób do niemal 28 tysięcy.  Strategia zakłada zastępowanie odchodzących pracowników (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych)  młodą, wykwalifikowaną kadrą. W tym celu spółka zawarła porozumienia z Akademią Górniczo- Hutniczą oraz Politechniką Śląską w sprawie organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW ściśle współpracuje z samorządami miast i gmin, na terenach których prowadzi działalność wydobywczą, w zakresie kształcenia w zawodach górniczych (szkoły zawodowe i technika).

kn/JSW

Reklama

Komentarze

    Reklama