Reklama

Górnictwo

Gawęda: przegląd realizacji programu dla górnictwa i ustabilizowanie rynku węgla

Fot. www.adamgaweda.pl
Fot. www.adamgaweda.pl

Przegląd postępów w realizacji rządowego programu dla górnictwa, analiza możliwości przyspieszenia inwestycji wzmacniających potencjał wydobywczy kopalń i ustabilizowanie sytuacji na rozchwianym przez import rynku węgla – to niektóre plany nowego wiceministra energii Adama Gawędy.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powołał senatora Gawędę (PiS) – dotąd szefa senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, odpowiedzialnego za sprawy górnictwa i innowacyjne technologie. 

Gawęda – podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, wybrany w maju do europarlamentu Grzegorz Tobiszowski - został też pełnomocnikiem ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W poniedziałkowej rozmowie z PAP wiceminister Gawęda przedstawił priorytety swoich działań na najbliższy okres. Zapowiedział, że problemy górnictwa zamierza rozwiązywać „w sposób racjonalny, w drodze konsensusu i odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną”. Podkreślił znaczenie górnictwa dla gospodarki, wyrażając jednocześnie nadzieję, że drugim filarem rozwoju Śląska staną się nowoczesne technologie.

„Przede wszystkim muszę dokonać pewnej analizy całego sektora i tego, w jaki sposób od ub. roku funkcjonuje przyjęty przez rząd program dla sektora węgla kamiennego. W moim przekonaniu, należy dokonać przeglądu tego programu i podnieść pod rozwagę wszystkie elementy związane z możliwym przyspieszeniem inwestycji, które pozwolą na umocnienie potencjału wydobywczego” – powiedział PAP wiceminister. 

Za priorytetowe uznał również działania związane z poprawą efektywności, unowocześnieniem sektora górnictwa węgla kamiennego oraz pozyskaniem nowych pól eksploatacyjnych i uruchomieniem perspektywicznych ścian. 

„To wszystko musi być poddane pewnemu przeglądowi, abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasowej przygotować górnictwo na stabilne i dobre funkcjonowanie” – dodał Gawęda, wyrażając przekonanie, że „przy dużym zaangażowaniu zarządów spółek górniczych uda się wypracować model górnictwa efektywnego i dobrze umocowanego w naszej przestrzeni gospodarczej”.

Wiceminister ocenił, że górnictwo przede wszystkim powinno być dostosowane głównie do potrzeb energetyki zawodowej, dostarczając do niej paliwa, a także odpowiadać na potrzeby rynkowe. 

„Dobre górnictwo jest nam bardzo potrzebne, również w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii - kogeneracyjnych czy poligeneracyjnych, tak aby mogło w perspektywie kilku najbliższych dekad być sektorem rentownym, dostosowanym do potrzeb energetyki” – zaznaczył wiceszef resortu energii. 

Odnosząc się do obecnego rozchwiania rynku węgla, spowodowanego dużą ilością węgla z importu (w ub. roku sprowadzono go do Polski ok. 19,7 mln ton, z czego ok. 14 mln ton z Rosji – PAP) oraz trudności w zbywaniu określonych gatunków węgla przez polskich producentów, wiceminister ocenił, że wzmożony w ub. roku import był efektem niedoinwestowana górnictwa w poprzednich latach, w efekcie czego nie było ono w stanie zapewnić dostaw węgla do energetyki na odpowiednim poziomie. 

„Kilku pośredników wyczuło ten moment i doprowadziło do importu zdecydowanie większej ilości węgla niż to jest potrzebne na naszym rynku” – ocenił Gawęda.

„Konieczne jest odbudowanie tego potencjału, poszukanie pewnych więzi kooperacyjnych, niewykluczających również zakup i sprzedaż tego produktu przez naszego głównego producenta, Polską Grupę Górniczą, czy firmy (…) powiązane z energetyką. To pozwoli na ustabilizowanie tego rynku. To bardzo trudne zadanie, ale ono również stoi przede mną” – powiedział wiceminister. 

Zaznaczył, że w resorcie energii będzie również odpowiadał za kwestie nowoczesnych technologii i innowacji. „Patrząc z perspektywy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w aspekcie Programu dla Śląska, jest to bardzo ważny obszar, który – w co głęboko wierzę - w przyszłości będzie drugim filarem rozwoju Śląska” – ocenił Gawęda.

Podkreślił, że działania zmieniające i unowocześniające górnictwo muszą być realizowane w dialogu ze stroną społeczną.

„To jest rzecz zasadnicza. Wszystkie zmiany, wszystkie sprawy, które mają na celu unowocześnienie górnictwa i poprawę efektywności, dotykają także obszaru pracy i zatrudnienia. W związku z tym wszystkie te elementy powinny być i będą – w moim przekonaniu – w sposób racjonalny, w drodze konsensusu i odpowiedzialnego dialogu rozwiązywane ze stroną społeczną” – powiedział wiceminister.

Jego zdaniem, strona społeczna w górnictwie jest „bardzo odpowiedzialnym partnerem”, choć wymagającym.

„Strona społeczna widzi proces transformacji. Uważam, że jeśli siądziemy do stołu i w sposób uczciwy nakreślimy wspólne możliwe cele do realizacji, i znajdziemy taki konsensus, to później w sposób odpowiedzialny będziemy go razem realizować. Dlatego upatruję dobrej współpracy ze stroną społeczną” – mówił wiceszef Ministerstwa Energii.

Ocenił, że rozmowy ze stroną społeczną są i będą trudne. „One zawsze będą bardzo trudne, ale wiem, że wszystko to, co przy stole się uzgadniało, jeśli było uczciwie realizowane, to strona społeczna też to potrafiła docenić” – podsumował Adam Gawęda.(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama