Reklama

Górnictwo

Finansowanie gospodarczych gigantów Polski – problemy i wyzwania [RELACJA Z EKG]

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

W poniedziałek 13 maja w Katowicach ruszyła XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Impreza ta jest okazją do rozmowy o najważniejszych kwestiach związanych z przemysłem i energetyką. Jednym z tematów poruszanych podczas tegorocznego EKG był system finansowania inwestycji najważniejszych polskich spółek.

O finansowaniu na trudnym rynku węglowym mówił Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia. „Grupa Tauron jest Grupą, która już sporo długu wyemitowała. Głównie korzystamy z obligacji. Widzimy wyraźnie, że kwestia węgla jest sprawą, która ma coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych, precyzując: chodzi tu konkretnie o emisję dwutlenku węgla. Cała branża polska energetyczna ma przed sobą wyzwanie w postaci dekarbonizacji. Ta dekarbonizacja jest rozłożona w czasie, podczas rozmów z instytucjami finansowymi mówimy o jakimś harmonogramie, gdyż nie da się zredukować emisji z dnia na dzień. Dekarbonizacja energetyki ma bowiem wpływ na praktycznie całą gospodarkę, m.in. na ceny energii. To wymaga inwestycji. Dlatego instytucje finansowe coraz mniej lubią węgiel, coraz więcej głosów domaga się transformacji” – powiedział.

„Pozostaje pytanie odnośnie ceny i struktury finansowania. Patrząc na naszą sytuację, to w pierwszej kolejności skupiamy się na stabilnych źródłach finansowania. Energetyka musi myśleć w horyzoncie długoterminowym. Jakakolwiek inwestycja to jest kilka lat. Nie możemy sobie pozwolić na ryzyko, że gdzieś wystąpi kumulacja zapadalności” – powiedział Wadowski.

Sprawę z perspektywy innej spółki wydobywczej przedstawiła Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes KGHM. „Przede wszystkim - najpierw bezpieczeństwo finansowe, a potem cena. Pokusą dla przedsiębiorstw jest finansowanie działalności inwestycyjnej źródłami krótkoterminowymi, bo one są tańsze. Najczęściej popełniany błąd to skupianie się na cenie i sięganie po źródła finansowania niedostosowane do przeznaczenia” – stwierdziła.

„Na dobór źródeł finansowania trzeba patrzeć całościowo. Kumulacja jest źródłem ryzyka, widać to wtedy, gdy sięgamy po krótkoterminowe źródła finansowania, gdyż trzeba je odnawiać (…). Jeśli będziemy zapominali o sezonowości, to automatycznie zwiększamy ryzyko związane ze źródłami finansowania” – podkreśliła.

Kreczmańska-Gigol mówiła też o częstych pomyłkach w tym zakresie. „Najczęściej popełniany błąd wynika z koncentrowania się na koszcie finansowania. Jakąś część inwestycji mamy sfinansować ze środków własnych, czasem zdarza się, że z powodu właśnie dążenia do jak najniższego kosztu finansowania najpierw finansujemy się ze środków własnych, a gdy one się kończą, to sięgamy po dług. Finansowanie własne powinno nastąpić na końcu, bo ono jest najbezpieczniejsze” – zaznaczyła.

„Strategia finansowania wynika ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Sama strategia finansowania nic nam nie da, jeśli nie będziemy mieli jasnego celu, jeśli chodzi o strategię rozwoju. Nie możemy mówić o tym, że mamy fantastyczną strategię finansowania, jeśli nie mamy pomysłu na rozwój biznesu. Działalność KGHM to działalność długodystansowa. Jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to podejmując decyzję o przeprowadzeniu projektu inwestycyjnego spodziewamy się, że efekty nastąpią za kilka, a czasami za kilkanaście lat. Dlatego też źródła finansowania muszą być specyficzne” – powiedziała.

Z kolei Rafał Gruszeczka, dyrektor finansowy Maspex, opowiedział o uwarunkowaniach finansowania inwestycji zagranicznych. „Do finansowania naszych spółek zagranicznych podeszliśmy tak, że nie finansujemy ich z poziomu spółki-matki, każda ze spółek finansuje się sama, na lokalnym rynku. Wynika to stąd, że inaczej wyglądają ceny kredytów na przykład w Rumunii, a inaczej w Polsce. Cena w naszym przypadku gra dużą rolę, zwracamy uwagę na to, ile płacimy za finansowanie, możemy sobie pozwolić na mocne skracanie procesów inwestycyjnych, okresów spłaty kredytów długoterminowych, tym samym odbija nam się to pozytywnie na cenie, nie boimy się tego. Gwarancją tego jest w miarę stabilny i przewidywalny cashflow” – powiedział.

Komentarze