Reklama

Górnictwo

Artur Soboń pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa

Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych
Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Podczas dzisiejszego spotkania central związkowych wicepremier Sasin przedstawił nowego pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa - został nim Artur Soboń.

Artur Soboń to absolwent studiów magisterskich Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL.

Ukończył studia doktorskie w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nowy pełnomocnik to poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej. Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Od 5 grudnia 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnik rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama