• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

ARP: w kwietniu wzrosły krajowe ceny węgla; ceny międzynarodowe spadały

W kwietniu tego roku wzrosły ceny polskiego węgla kamiennego zarówno dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa - wynika z danych monitorującej rynek węgla Agencji Rozwoju Przemysłu. Na rynkach międzynarodowych kwiecień był natomiast siódmym z rzędu miesiącem spadku cen węgla.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w kwietniu tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Z danych wynika, że w czwartym miesiącu roku ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki wzrosły wobec marca o 1 proc., a wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 2,8 proc.

W kwietniu br. węgiel dla energetyki był prawie o 10 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł w kwietniu ponad 6 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w kwietniu 260,91 zł za tonę wobec 258,14 zł za tonę w marcu i 255,97 zł za tonę w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w kwietniu było to 12,11 zł za gigadżul energii wobec 11,91 zł za gigadżul w marcu i 11,89 zł w lutym.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w kwietniu br. wartość 313,02 zł za tonę wobec 304,62 zł za tonę w marcu i 307,81 zł za tonę w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w kwietniu było to 13,01 zł za gigadżul wobec 12,76 zł za gigadżul w marcu i 12,87 zł w lutym.

Jak podał w poniedziałek katowicki oddział ARP, kwiecień 2019 r. przyniósł dalsze spadki międzynarodowych cen węgla - także w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W odniesieniu do marca ceny węgla w portach ARA zmalały o ponad 13 proc. (po spadku w marcu wobec lutego o ponad 6 proc.) i były przeszło 27 proc. niższe niż w tym czasie przed rokiem. Kwiecień był siódmym z rzędu miesiącem spadku cen węgla na świecie.

Polskie kwietniowe indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 79,75 USD za tonę dla węgla przeznaczonego do energetyki oraz 85,67 USD za tonę dla węgla na rynek ciepłowniczy.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są wciąż poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

W poniedziałek katowicki oddział ARP podał także dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w kwietniu tego roku. Polskie kopalnie wydobyły w tym miesiącu ok. 5,3 mln ton tego surowca, a jego miesięczna sprzedaż wyniosła ok. 4,9 mln ton. Miesiąc wcześniej, w marcu, zarówno wydobycie, jak i sprzedaż były wyższe o ok. 100 tys. ton.

W kwietniu br., podobnie jak miesiąc wcześniej, kopalnie sprzedały ok. 400 tys. ton węgla mniej niż w tym czasie wydobyły. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu kwietnia znajdowało się już ok. 2,8 mln ton surowca - ok. 1 mln ton więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tylko w marcu i kwietniu na zwałach przybyło w sumie ok. 800 tys. ton niesprzedanego węgla. Jak podała ARP, w końcu kwietnia br. polskie kopalnie zatrudniały ok. 82,9 tys. pracowników.

Źródło:
PAP

Komentarze