Reklama

Górnictwo

Górnictwo: 99% uprawnionych złożyło wnioski o rekompensatę za utracony deputat

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Blisko 233,1 tys. górniczych emerytów i rencistów złożyło dotąd wnioski o 10-tysięczną rekompensatę za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Oznacza to, że na dwa dni przed upływem terminu przyjmowania wniosków, złożyło je ponad 99 proc. wszystkich uprawnionych.

Termin przyjmowania wniosków upływa w sobotę 18 listopada - tego dnia większość z 38 punktów przyjmowania wniosków również będzie czynna.

Z najnowszego zestawienia, przygotowywanego przez Ministerstwo Energii na podstawie danych spółek przyjmujących wnioski, wynika, że do piątkowego poranka złożyły je 233 tys. 84 osoby spośród 235 tys. 376 osób uprawnionych do rekompensaty. Świadczenia mają być wypłacone jeszcze w tym roku.

Najwięcej – prawie 130,5 tys. wniosków – przyjęła dotąd Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie wnioski składają przede wszystkim emeryci z kopalń dawnej Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalni Kazimierz-Juliusz. Ponad 126,3 tys. przyjętych przez SRK wniosków zostało już zweryfikowane.

Punkty przyjmowania wniosków działają też przy kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (złożono ich ponad 51,5 tys.), Polskiej Grupy Górniczej (ponad 43,5 tys.) spółki Tauron Wydobycie (ponad 4,7 tys.) oraz spółki Lubelski Węgiel Bogdanka (ponad 2,8 tys.). W sumie do piątku rano przyjęto niespełna 233,1 tys. wniosków o rekompensatę, z czego około dwie trzecie (prawie 158,2 tys.) zostało już zweryfikowane i czeka na realizację.

Wypłatę 10-tysięcznych rekompensat dla ponad 235-tysięcznej grupy emerytów i rencistów (także osób pobierających renty rodzinne po zmarłych górnikach) przewiduje obowiązująca od 24 października ustawa; w tym dniu rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków o świadczenie.

Prawo do bezpłatnego węgla było elementem wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe.

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba musi wypełnić wniosek i towarzyszące mu oświadczenie. Dokumenty można składać w 38 punktach, uruchomionych w spółkach i kopalniach objętych ustawą. Na stronie internetowej resortu energii oraz stronach spółek węglowych można zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie należy złożyć wniosek.

Dokumenty można również wysłać pocztą – w tym przypadku potrzebne jest notarialne poświadczenie danych i podpisu. W gminach, gdzie nie ma notariusza, poświadczenia może dokonać uprawniony pracownik urzędu gminy. O dacie złożenia wniosku przesądza data stempla pocztowego. Dotąd z możliwości przesłania wniosku pocztą skorzystało blisko 4,1 tys. osób.

Zobacz także: Bendzera: problemy polskiego górnictwa zmuszają nas do zagranicznej aktywności [SKANER]

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama