• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Gazociąg Polska-Czechy: ruszyły prace projektowe

Operator gazociągów przesyłowych, spółka Gaz System, rozpoczął prace projektowe dotyczące połączenia międzysystemowego Polska-Czechy, w ramach którego planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kędzierzyn-Koźle – Hat’ (Polska – Czechy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Wykonawcą prac projektowych jest, wybrane w wyniku publicznego postępowania przetargowego, konsorcjum firm „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Przedmiotem umowy podpisanej z konsorcjum w dniu 28 lipca 2015 roku jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Hat’ (Polska –Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W ramach połączenia międzysystemowego Polska – Czechy zakres prac po polskiej stronie obejmuje budowę gazociągu Kędzierzyn-Koźle –Hat’ o długości około 55 km i średnicy 1000 mm, stacji pomiarowej na granicy z Czechami (Owiszcze/Hat) o dużej przepustowości oraz tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu MW. Zakres prac po stronie czeskiej obejmuje budowę gazociągu Libhošt’ – o długości około 52 km, rozbudowę gazociągu Tvrdonice Libhošt’ oraz rozbudowę tłoczni Breclav.

Gazociąg Polska-Czechy ma na celu stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską a Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jak również dywersyfikację i poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w UE.

Komentarze