Reklama

Gaz

Wynalazek PGNiG ma zwiększyć efektywność rynku LNG

Fot.:PGNiG
Fot.:PGNiG

Mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG może zrewolucjonizować rynek tzw. LNG małej skali w Polsce. Mniejsi odbiorcy gazu będą mieli możliwość skorzystania tylko z części ładunku gazu przewożonego przez standardowej wielkości cysterny.

Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA zaprojektowali mobilne stanowisko SMOK, dzięki któremu z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziemny (LNG) można będzie dokładnie odmierzyć żądaną część ładunku. W tej chwili rynek LNG malej skali jest ograniczony tylko do takich odbiorców, którzy są w stanie odebrać pełny ładunek cysterny.

– PGNiG chce doprowadzić do sytuacji, w której z LNG małej skali, mogliby korzystać nie tylko odbiorcy mający możliwość odebrania całej partii skroplonego gazu z cysterny, ale także ci, którzy potrzebują jedynie części ładunku. Mam tu na myśli osiedla domów jednorodzinnych, duże gospodarstwa rolne czy małe zakłady produkcyjne – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – Teraz mamy do czynienia tylko z takimi przypadkami, gdzie jeden odbiorca bierze wszystko, a to ograniczony rynek. Możliwość dzielenia ładunku cysterny na partie zdecydowanie wpłynie na rozwój rynku LNG w Polsce – dodaje.

Obecnie LNG może za pośrednictwem autocystern docierać do stacji regazyfikacyjnej i dalej po regazyfikacji do odbiorcy poprzez gazową sieć dystrybucyjną. Urządzenie zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG można w każdej chwili przetransportować w dowolne miejsce w kraju, a możliwość podziału jednego ładunku na kilka partii może istotnie zwiększyć liczbę użytkowników LNG. Według szacunków PGNiG rynek LNG małej skali to ok. 65 tys. ton/rok i mógłby on w ciągu 10 lat urosnąć do co najmniej 200 tys. ton/rok, a więc ponad trzykrotnie. 

– Mamy za sobą udany rozładunek cysterny z wykorzystaniem naszego przepływomierza na stacji regazyfikacji należącej do Grupy PGNiG w Suwałkach. To pierwszy tego typu rozładunek w Polsce – mówi Grzegorz Rosłonek, dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA. Wraz z początkiem rozwoju pomiarów LNG z wykorzystaniem mobilnych przepływomierzy trwa tworzenie całego krajowego systemu nadzoru pomiarowo-rozliczeniowego. Nowe stanowiska legalizacyjne muszą również być poddawane okresowym sprawdzeniom. Pierwsze w kraju i w Europie stanowisko referencyjne dla LNG powstanie w oparciu o infrastrukturę PGNiG SA w Oddziale w Odolanowie we współpracy z Głównym Urzędem Miar.

ML/PGNIG

Reklama

Komentarze

    Reklama