Reklama

Gaz

Wielkopolskie: PGNiG zwiększy o 120 mln m sześć. wydobycie gazu ziemnego ze złoża w Brońsku

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

Dzięki wykonaniu dwóch nowych odwiertów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zwiększy wydobycie gazu ze złoża Brońsko (pow. kościański, woj. wielkopolskie) o 13 proc., czyli 120 mln m sześć. rocznie – poinformowała w poniedziałek spółka.

PGNiG podała, że na terenie złoża zakończono wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych, które pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln sześć. gazu rocznie. Wydobywalne zasoby odkrytego w 1998 r., a eksploatowanego od 2001 r. złoża oszacowano na 26,7 mld m sześc. gazu ziemnego. Dotychczas wydobyto z niego przeszło 12 mld m sześc. błękitnego paliwa.

Wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. operacyjnych Robert Perkowski zaznaczył, że Brońsko to drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego w Polsce. „Jego zasoby eksploatowane są stosunkowo krótko, dlatego ma wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą o tym, między innymi, dwa wykonane ostatnio odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie ze złoża o ponad 10 procent. Ich wysoka wydajność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi” – podkreślił.

Zrealizowane przez PGNiG otwory Brońsko-31H i Brońsko-32 położone są na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Jak podała spółka zostały one zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 r. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2,7 tys. m i głębokość ponad 2212 m. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość 2239 m. Prace wiertnicze zrealizowała firma Exalo Drilling z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Spółka poinformowała, że obecnie złoże jest eksploatowane za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln m sześc. gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o 13 proc., czyli prawie 120 mln m sześc.

Reklama
Reklama

Nowe odwierty zostaną podłączone do instalacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko, jednego z pierwszych zakładów PGNiG objętych projektem Smart Field, ogłoszonym w czerwcu. „Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej – do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej” – podano w komunikacie.

Dodano, że przeprowadzone analizy i symulacje pozwoliły wybrać optymalny wariant zagospodarowania złoża, w tym lokalizację nowych odwiertów. „Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie utrzymana przez kolejne lata” – podkreślono.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama